"law of the sea" - Svensk översättning

EN

"law of the sea" på svenska

EN

law of the sea {substantiv}

volume_up
1. juridik
law of the sea

Användningsexempel för "law of the sea" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOur text is therefore a step forward, made possible by the Law of the Sea Convention.
Vår text är därför ett steg framåt, som har möjliggjorts av havsrättskonventionen.
EnglishThen there is the matter of the UN Convention on the Law of the Sea, in the Suanzes-Carpegna report.
Sedan har vi frågan om FN: s havsrättskonvention i Suanzes-Carpegnas betänkande.
EnglishIn this case, I wish to invoke both Community law and the Convention on the Law of the Sea.
Här vill jag åberopa både gemenskapsrätten och havsrättskonventionen.
EnglishThe fifth session of the United Nations Conference of the Law of the Sea ends.
Den femte sessionen vid FN:s havsrättskonferens avslutas.
EnglishAny measures will have to be applied in full compliance with the International Law of the Sea.
Alla åtgärder måste genomföras helt i enlighet med den internationella havsrättskonventionen.
EnglishSubject: Implementation by Turkey of the Convention on the Law of the Sea
Angående: Turkiets genomförande av havsrättskonventionen
EnglishMember States have ratified the UN Convention on the Law of the Sea.
Vissa medlemsstater har ratificerat FN:s havsrättskonvention.
EnglishAs you know, that law contravenes the UN Convention on the Law of the Sea.
Som ni vet är denna lag emot FN: s havsrättskonvention.
EnglishThe sixth session of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea is held in New York, USA.
Den sjätte session vid FN:s tredje havsrättskonferens hålls i New York.
EnglishThe Community attends the seventh session of the Third UN Conference on the Law of the Sea as an observer.
Gemenskapen deltar som observatör i den sjunde sessionen vid FN:s tredje havsrättskonferens.
EnglishIs this not a violation of the UN Convention on the Law of the Sea?
Är det inte en kränkning av FN: s havsrättskonvention?
EnglishWe are told that the law of the sea is clear: people in distress should be rescued regardless of their status.
Man säger att sjörätten är tydlig, nämligen att människor i nöd ska räddas oavsett status.
EnglishIs this not a violation of the UN Convention on the Law of the Sea?
Är det inte en kränkning av FN:s havsrättskonvention?
EnglishSubject: Western Sahara and the UN Convention on the Law of the Sea
Angående: Västsahara och FN: s havsrättskonvention
EnglishSubject: Western Sahara and the UN Convention on the Law of the Sea
Angående: Västsahara och FN:s havsrättskonvention
EnglishHowever, there is a sine qua non to all of this: compliance with the UN Convention on the Law of the Sea.
Det finns emellertid en nödvändig förutsättning för detta, nämligen att följa FN:s havsrättskonvention (Unclos).
EnglishWhen is it expected that Turkey will adopt the Convention on the Law of the Sea, which has been incorporated into Community law?
När förväntas Turkiet anta havsrättskonventionen, som har införlivats i gemenskapsrätten?
EnglishThe Community attends the second part of the eighth session of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea.
Gemenskapen deltar i den andra delen av den åttonde sessionen vid FN:s tredje havsrättskonferens.
EnglishCommunity financial measures for the implementation of the common fisheries policy and in the area of the Law of the Sea (
Gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete (
EnglishLet me ask you about the law of the sea.