"law of nature" - Svensk översättning

EN

"law of nature" på svenska

EN

law of nature {substantiv}

volume_up
1. fysik
law of nature (även: natural law)
That is a law of nature; it is what happens when transport is cheaper.
Det är en naturlag, och det är vad som sker när transporten blir billigare.
Mr President, this crisis could have been avoided: it is not an unavoidable law of nature.
Denna kris hade kunnat undvikas: det rör sig inte om en oundviklig naturlag.
Det är en Guds lag, en naturlag.
2. politik
law of nature (även: natural law)
volume_up
naturrätt {utr.} (Ius naturale)

Användningsexempel för "law of nature" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat is a law of nature; it is what happens when transport is cheaper.
Det är en naturlag, och det är vad som sker när transporten blir billigare.
EnglishMr President, this crisis could have been avoided: it is not an unavoidable law of nature.
- (EN) Herr talman! Denna kris hade kunnat undvikas: det rör sig inte om en oundviklig naturlag.
EnglishMr President, organic farming means nature governing food, but the EU wants a law of nature written in Brussels.
Det finns ekologiska produkter i alla möjliga former och storlekar men EU kan inte acceptera detta.
English   Mr President, organic farming means nature governing food, but the EU wants a law of nature written in Brussels.
Ekologiskt jordbruk innebär att naturen styr maten. Men EU vill ha en naturlag som skrivs i Bryssel.
EnglishThis is not just some law of nature taking its course, it is an historic opportunity to be grasped and shaped.
Det är inte någon naturlag som nu plötsligt verkställs. Det är en historisk chans som vi kan gripa och som vi kan ge form.
EnglishGlobalisation, which is in reality an updated version of capitalism, is taken as a given, as if it were a law of nature.
Globaliseringen, som i verkligheten är en modern variant av kapitalismen, tas för given, som om den vore en naturlag.
EnglishThe very law of nature bears testimony to this.
EnglishFemale poverty is not a law of nature.
EnglishThis is a divine law and a law of nature.
EnglishIn this dream, Mrs Martens said: 'God and DNA have laid down through the law of nature that there should be complete equality between men and women.'
I min dröm sade Martens: ?Det är en naturlag given av Gud och DNA som säger att män och kvinnor är helt jämställda?.
EnglishIn this dream, Mrs Martens said: 'God and DNA have laid down through the law of nature that there should be complete equality between men and women
I min dröm sade Martens:? Det är en naturlag given av Gud och DNA som säger att män och kvinnor är helt jämställda?.
EnglishI therefore enquired if this equality stems from the law of nature or from statute law, and what can be done to enable men to bear children.
Därför ställde jag frågan om denna jämställdhet kommer ur naturlagen eller ur skriven rätt, och vad som kan göras för att män ska kunna föda barn.
EnglishI therefore enquired if this equality stems from the law of nature or from statute law, and what can be done to enable men to bear children.
Kommissionsledamot Vladimír Špidla svarade att principen om jämställdhet mellan könen endast gäller för arbete och tillgång till varor och tjänster.

Synonymer (engelska) till "law of nature":

law of nature
English

Liknande översättningar för "law of nature" på svenska

law substantiv
nature substantiv
of preposition