"law-abiding" - Svensk översättning

EN

"law-abiding" på svenska

EN

law-abiding {adjektiv}

volume_up
law-abiding
But it is also a source of frustration and anger for law-abiding citizens.
Men försäljningen medför också en känsla av missräkning och ilska hos de laglydiga medborgarna.
Law-abiding citizens have no cause to fear in Europe.
Laglydiga medborgare har ingenting att frukta i Europa.
The war is a present to us from law-abiding Europe, your Europe.
Kriget är det laglydiga Europas, ert Europas, gåva till oss.

Användningsexempel för "law-abiding" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIllegal fishing must be stopped - it is very detrimental to law-abiding fishermen.
Det olagliga fisket måste stoppas - det har en mycket skadlig inverkan på laglydiga fiskare.
EnglishIf you are a member of the scouts, you have to be a law-abiding member of the scouts.
När man är med i scouterna måste man följa scoutrörelsens regler.
EnglishBut it is also a source of frustration and anger for law-abiding citizens.
Men försäljningen medför också en känsla av missräkning och ilska hos de laglydiga medborgarna.
EnglishIn this way, we will not make it more difficult for law-abiding citizens to participate in European events!
På så sätt försvårar vi inte för laglydiga medborgare att delta i europeiska evenemang
EnglishThe war is a present to us from law-abiding Europe, your Europe.
Kriget är det laglydiga Europas, ert Europas, gåva till oss.
EnglishThat is simpler than being a law-abiding citizen in Europe.
Det är lättare än att ägna sig åt ett anständigt arbete i Europa!
EnglishThis is how to ensure they remain law-abiding men and women.
På detta sätt kan de bevara sin värdighet som män och kvinnor.
EnglishAs long as visas are required, they need to be made easy and cheap for law-abiding citizens to acquire.
Så länge som det krävs viseringar måste det vara lätt och billigt för laglydiga medborgare att erhålla dem.
EnglishA democratic and firmly European Ukraine is key to a democratic, reliable and law-abiding Russia.
Ett demokratiskt och starkt europeiskt Ukraina är viktigt för ett demokratiskt, pålitligt och laglydigt Ryssland.
EnglishLaw-abiding citizens have no cause to fear in Europe.
Laglydiga medborgare har ingenting att frukta i Europa.
EnglishAttentive education allows uninformed young offenders to grow into informed, law-abiding citizens.
En omsorgsfull utbildning gör att okunniga ungdomsbrottslingar kan utvecklas till upplysta och laglydiga medborgare.
EnglishBased on the model of traditional markets, the digital market too depends on law-abiding behaviour.
Den digitala marknaden bygger på den traditionella marknadsmodellen och är även den beroende av laglydigt uppförande.
EnglishLaw-abiding citizens have learned to live in fear; many have been permanently threatened in their daily lives.
Laglydiga medborgare har fått lära sig att leva i skräck, och många har ständigt blivit hotade i sin vardag.
EnglishThe advantages of the Internet appreciated by law-abiding citizens are unfortunately exploited for criminal purposes.
De fördelar med Internet som uppskattas av laglydiga medborgare utnyttjas tyvärr i brottsliga syften.
EnglishIt is a country which was highly educated and highly law-abiding.
För att förbättra saker och ting måste vi ändra på regeringens sammansättning och kvalitet.
EnglishOur priority has to be to protect the law-abiding supporter and clamp down on hooligans who spoil the game.
Vår prioritering måste vara att skydda den laglydige supportern och att slå ned på huliganer som förstör matchen.
EnglishThese are hardworking, law-abiding citizens who only want to protect their own rights and those of their families.
Dessa personer är hårt arbetande laglydiga medborgare som bara vill skydda sina egna och sina familjers rättigheter.
EnglishIt means that every law-abiding European citizen will feel at home in any other country of the European Union.
Det betyder att alla laglydiga europeiska medborgare kommer att känna sig som hemma i alla andra länder i Europeiska unionen.
EnglishSo there should be no equivalence of rights between decent, law-abiding citizens and those of murderers and criminals.
Så rättigheter för hyggliga, laglydiga medborgare borde inte likställas med rättigheter för mördare och brottslingar.
EnglishIt is an important step towards preventing global distortions of competition and supporting honest, law-abiding fishermen.
Det är ett viktigt steg mot att förhindra global snedvridning av konkurrensen och att stödja ärliga, laglydiga fiskare.

Synonymer (engelska) till "law-abiding":

law-abiding
English

Liknande översättningar för "law-abiding" på svenska

abiding adjektiv
Swedish
law substantiv
law enforcement substantiv
law of nature substantiv
law on public procurement substantiv
law abiding citizen substantiv
law firm substantiv
law of gravity substantiv
Swedish