"laureate" - Svensk översättning

EN

"laureate" på svenska

volume_up
laureate {substantiv}
EN

laureate {substantiv}

volume_up
There are some laureates who would have liked to be with us today but, to my great regret, are unable to do so owing to the dictatorial regimes in their countries.
Vissa pristagare hade velat vara med oss här i dag, men kan tyvärr inte närvara på grund av de diktatoriska regimerna i sina länder.
One member of the delegation is a laureate, Mohammed Dadash, who spent nineteen years in prison and who was awarded a human rights prize by the Ravdo Foundation in Norway.
I delegationen befinner sig en pristagare - Mohammed Dadash, som har suttit 19 år i fängelse - som har fått ett människorättspris från?
Mr President, I should like to make it absolutely clear that in our discussions on the compromise resolution we spoke specifically about Mr Rugova as the Sakharov laureate and about no one else.
Herr ordförande, jag skulle uttryckligen vilja bekräfta att vi under samtalen om kompromissresolutionen talade om Rugova i hans egenskap av Sacharov-pristagare och inte om någon annan.

Användningsexempel för "laureate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Hungarian-born Nobel laureate György Oláh has discovered a methanol economy.
Den ungerskfödde Nobelpristagaren György Oláh har upptäckt en metanolbaserad ekonomi.
EnglishMeasures to be taken to free Nobel Peace Prize laureate Liu Xiaobo (debate)
Åtgärder som ska vidtas för nobelpristagaren Liu Xiaobos frigivning (debatt)
EnglishWole Soyinka, the Nigerian Nobel laureate, was until yesterday a guest of Parliament.
Wole Soyinka, den nigerianska nobelpristagaren, var ju tills igår gäst i parlamentet.
English'Use your liberty to promote ours', as the Nobel Prize laureate once said.
”Använd er frihet för att främja vår”, som nobelpristagaren en gång sa.
EnglishIn 1988, when the prize was awarded for the first time, the laureate Nelson Mandela was in prison.
År 1988, när priset delades ut för första gången, satt pristagaren Nelson Mandela i fängelse.
EnglishThe Dalai Lama is a respected religious leader and, amongst other things, a Nobel Peace Prize Laureate.
Dalai lama är en respekterad religiös ledare och bl.a. nobelpristagare.
EnglishThe next item is the statements on measures to be taken to free Nobel Peace Prize laureate Liu Xiaobo.
Nästa punkt är uttalanden om åtgärder som ska vidtas för nobelpristagaren Liu Xiaobos frigivning.
EnglishOscar Arias, Nobel Peace laureate, president now of Costa Rica, said, "I'll do everything that I can."
Dr. Oscar Arias, Nobelpristagare, nu president av Costa Rica, sa: "Jag ska göra allt jag kan."
EnglishThe admirable struggle of Mrs Aung San Suu Kyi, the European Parliament's Sakharov Prize laureate, reminds us of that every day.
Sacharovpristagaren Aung San Suu Kyis beundransvärda kamp är en ständig påminnelse om detta.
EnglishHe was the closest aide of Ibrahim Rugova, our Sakharov Prize Laureate, and he has been formally detained by the Serbs.
Han var Sacharovpristagaren Ibrahim Rugovas närmaste man och har suttit i formellt förvar hos serberna.
EnglishShe is both a Nobel and a Sakharov laureate.
Hon har mottagit både Nobelpriset och Sacharovpriset.
EnglishI refer, of course, to the great Derryman, Irishman and European, your colleague and Nobel Laureate, John Hume.
Jag syftar naturligtvis på den store mannen från Derry, Irland och Europa, er kollega Nobelpristagaren John Hume.
EnglishThe regime's treatment of the Nobel Laureate, Aung San Suu Kyi, is all of a piece with their treatment of the Burmese people.
Regimens behandling av nobelpristagaren Aung San Suu Kyi är helt i stil med deras behandling av det burmesiska folket.
EnglishMr Milinkiewicz is a Sakharov laureate.
EnglishBenazir Bhutto was a laureate of the Liberal International Prize For Freedom, which we presented her the first time she was Prime Minister.
Första gången Benazir Bhutto var premiärminister tilldelade vi henne liberala internationalens frihetspris.
EnglishThere was no reaction from the Union during the demonstrations, and among those who appealed to us about this was a Sakharov laureate.
Unionen reagerade inte under demonstrationerna, och bland dem som vädjade till oss om detta fanns en Sacharovpristagare.
EnglishAnd by the way, what did Nobel Peace Prize Laureate ElBaradei and the IAEA do to prevent the DPRK’s acquiring of nuclear weapons?
Och förresten, vad gjorde mottagaren av fredspristagaren El Baradei och IAEA för att hindra Nordkorea från att skaffa kärnvapen?
EnglishAnd by the way, what did Nobel Peace Prize Laureate ElBaradei and the IAEA do to prevent the DPRK’ s acquiring of nuclear weapons?
Och förresten, vad gjorde mottagaren av fredspristagaren El Baradei och IAEA för att hindra Nordkorea från att skaffa kärnvapen?
EnglishThe Nobel peace laureate, the Dalai Lama has exposed the cultural genocide and demographic aggression inflicted on the people of Tibet.
Mottagaren av Nobels fredspris, Dalai Lama, har exponerat det kulturella folkmordet och det demografiska angreppet mot folket i Tibet.
English(CS) Mr President, last month, the totalitarian regime in Cuba refused to allow Sakharov Prize laureate, Guillermo Farinas, to travel to Strasbourg.
(CS) Herr talman! Förra månaden vägrade den totalitära regimen på Kuba att låta Sacharovpristagaren Guillermo Farinas resa till Strasbourg.