EN

laundry {substantiv}

volume_up
1. allmänt
laundry (även: utility room)
The European Parliament is turning into a 'crime laundry', confirming the imperialist nature of the ΕU and its identification with the USA.
Europaparlamentet håller på att förvandlas till en ”tvättinrättning” där brottslig verksamhet rentvås och EU:s imperialistiska natur och identifiering med USA bekräftas.
The European Parliament is turning into a 'crime laundry ', confirming the imperialist nature of the Ε U and its identification with the USA.
Europaparlamentet håller på att förvandlas till en ” tvättinrättning ” där brottslig verksamhet rentvås och EU: s imperialistiska natur och identifiering med USA bekräftas.
2. "washing"
laundry (även: clothes, wash, wash)
Honey, you are the best laundry assistant I've ever had.
Älskling, du är den bästa tvätt hjälp jag någonsin haft.
Kitchen items are to be placed on the white boat, and the blue is for laundry.
Saker till köket läggs i den vita korgen och den blåa är för tvätt.
Var det du som gick igenom min tvätt?

Användningsexempel för "laundry" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt's that calculating intelligence that reminds me when I have to do my laundry.
Det är den beräknande intelligensen som påminner mig när jag måste tvätta mina kläder.
EnglishIn my opinion, it is normal to wash your dirty laundry at home and not out in the street.
Enligt mig är det normalt att tvätta smutstvätten hemmavid och inte ute på gatan.
EnglishShe said, "Now Hans, we have loaded the laundry. The machine will make the work.
Hon sa, "Nu Hans, har vi ladda tvätten; maskinen kommer göra jobbet.
EnglishBecause this is the magic: you load the laundry, and what do you get out of the machine?
Därför är detta magin: när du laddar tvätten, och vad får du ut av maskinen?
EnglishKitchen items are to be placed on the white boat, and the blue is for laundry.
Saker till köket läggs i den vita korgen och den blåa är för tvätt.
EnglishMy mother carefully opened the door, and she loaded the laundry into the machine, like this.
Min mor öppnade varsamt luckan, och laddade tvätten i maskinen, så här.
EnglishIn no case would such a derogation be granted for use in an ordinary laundry detergent.
Ett sådant undantag kan under inga omständigheter beviljas för användning i vanliga tvättmedel.
EnglishHey, big boy, I know you thought you had that laundry gig all laid out.
Hörru, pysen, jag trodde du hade tvättjobbet ordnat.
EnglishThe amount of laundry and how soiled it is also affects dosage.
Även tvättmängden och smutsighetsgraden påverkar doseringen.
EnglishLet us have an end to the laundry list economic summit!
Låt oss avskaffa Ekofinråd med långa listor över prioriteringar!
EnglishHoney, you are the best laundry assistant I've ever had.
Älskling, du är den bästa tvätt hjälp jag någonsin haft.
EnglishCould you please bring this to the laundry room to be cleaned?
Skulle du kunna ta den här till tvättrummet, tack?
EnglishLaundry detergent at West Oakland -- East Oakland, sorry.
Tvättmedel på West Oakland -- förlåt, East Oakland.
EnglishMany women still want to keep their dirty laundry inside.
Många kvinnor vill fortfarande hålla skenet uppe.
EnglishThroughout her life she had been heating water with firewood, and she had hand washed laundry for seven children.
Under hela hennes liv hade hon värmt vatten genom elda med ved, och hon hade handtvättat för sju barn.
EnglishThere's a week's worth of leftovers, a month of laundry.
Det finns en veckas matrester, en månads tvätt.
EnglishWas that you going through my laundry?
EnglishOh, will you take the laundry?
EnglishAnd sometimes they also have to bring water from far away to do the laundry at home, or they have to bring the laundry away to a stream far off.
Och ibland måste de bära vatten en lång väg för att kunna tvätta hemma. ~~~ Eller så måste de ta tvätten till ett vattendrag som ligger långt borta.

Synonymer (engelska) till "laundry":

laundry
dirty laundry
laundry basket