"to launder" - Svensk översättning

EN

"to launder" på svenska

EN

to launder [laundered|laundered] {verb}

volume_up
to launder
I do not normally go on the attack in these debates, because I believe that dirty washing should be laundered at home.
Jag går normalt inte till attack i de här debatterna, eftersom jag anser att man skall tvätta sin smutsiga byk hemma.
- (CS) The development of online gambling makes it possible to circumvent Member State laws and to launder money with almost no control at all.
- (CS) Utvecklingen av hasardspel online gör det möjligt att kringgå medlemsstaternas lagar och att tvätta pengar med nästan ingen kontroll alls.
In terms of everyday politics, it is important that Montenegro should not become a haven for foreigners who want to pay less tax and launder ill-gotten gains.
När det gäller politik till vardags, är det viktigt att Montenegro inte blir ett tillhåll för utlänningar som vill betala lägre skatt och tvätta svarta pengar.

Användningsexempel för "to launder" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWithout this opportunity to launder money, national and international terrorism will find it hard to survive.
Utan möjligheter att genomföra denna penningtvätt skulle den nationella och internationella terrorismen ha små möjligheter att överleva.
EnglishOf course, we must identify, prosecute and sentence people who launder dirty money on behalf of terrorists, arms dealers and drug traffickers.
Att identifiera, åtala och döma terrorister och vapen- och narkotikaförsäljare för penningtvätt: ja, naturligtvis!
English- (CS) The development of online gambling makes it possible to circumvent Member State laws and to launder money with almost no control at all.
- (CS) Utvecklingen av hasardspel online gör det möjligt att kringgå medlemsstaternas lagar och att tvätta pengar med nästan ingen kontroll alls.
EnglishCriminal organisations can find themselves in a position of strength thanks to the financial operations they carry out in order to launder criminal proceeds.
Att de brottsliga organisationerna kan ha ett övertag beror på de finansiella operationer som genomförs för att återvinna illegala pengar.
EnglishLike with all great actions, this one has its risks: in this case, the risk is that Europe will become a great washing machine to launder money.
Och liksom med alla stora utmaningar, så är även denna utsatt för faror, i detta fall är risken att Europa blir en enorm tvättanläggning för svarta pengar.
EnglishIt is using Srebrenica to launder this dirty war and to legalise forthcoming movements to redivide the Balkans and imperialist interventions planned in the area as a whole.
? folket kommer ihåg att bomben på marknaden i Sarajevo som förvärrade kriget var ett resultat av utländska underrättelsetjänsters agerande.
EnglishIn terms of everyday politics, it is important that Montenegro should not become a haven for foreigners who want to pay less tax and launder ill-gotten gains.
När det gäller politik till vardags, är det viktigt att Montenegro inte blir ett tillhåll för utlänningar som vill betala lägre skatt och tvätta svarta pengar.
EnglishNow it is important that Montenegro become a normal state, rather than a larger version of Monaco: a paradise for rich foreigners wishing to pay low taxes, launder money and build palaces.
Det är nu viktigt att Montenegro blir en normal stat, och inte en större variant av Monaco - ett paradis för rika utlänningar som önskar betala låga skatter, tvätta pengar och bygga palats.