EN

launched {perfektparticip}

volume_up
launched

Användningsexempel för "launched" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOn 7 December, the single Internet address. eu will be launched for businesses.
Den 7 december kommer den gemensamma Internetadressen.eu att införas för företag.
EnglishIt was Europe that launched the global debate on the fight against climate change.
Det var EU som inledde den globala diskussionen om kampen mot klimatförändring.
EnglishOn 7 December, the single Internet address .eu will be launched for businesses.
Den 7 december kommer den gemensamma Internetadressen .eu att införas för företag.
EnglishSome Member States launched individual aid campaigns and others acted jointly.
En del medlemsstater lanserade enskilda stödinsatser och andra agerade gemensamt.
EnglishSome major issues have appeared on the scene since the conference was launched.
Sedan konferensen inleddes har viktiga debatter seglat upp. De är ytterst viktiga.
EnglishPolitical consultations with these three countries were launched just last December.
Politiska samråd med dessa tre länder inleddes så sent som i december förra året.
EnglishIt was in 2000 that the idea of creating a virtual European library was launched.
Förslaget om att lansera ett virtuellt europeiskt bibliotek lanserades 2000.
EnglishThe Commission launched a large-scale pilot project - the IDEA Project - in 1998.
Kommissionen lanserade år 1998 ett storskaligt pilotprojekt, IDEA-projektet.
EnglishYou know that in February, we launched a public consultation on this subject.
Ni känner till att vi i februari inledde ett offentligt samråd om denna fråga.
EnglishThe US has demonstrated this with the Green Card scheme it launched in the past.
Förenta staterna har visat detta med sitt system med Green Card som infördes tidigare.
EnglishThe Commission launched the review process with its communication of November 2007.
Kommissionen inledde granskningsprocessen med ett meddelande i november 2007.
EnglishThe United Left has launched an attack on Berlusconi and taken its revenge on him.
Den enade vänstern har gått till angrepp mot Silvio Berlusconi och hämnats på honom.
EnglishThe Lisbon Strategy launched in 2000 has not brought the progress we hoped for.
Lissabonstrategin, som inleddes 2000, har inte genererat de framsteg vi hade hoppats.
EnglishMr President, we are completing the consultation process launched by the Green Paper.
Vi håller på att fullfölja samrådsförfarandet som inleddes i och med grönboken.
EnglishThe exceptions concern the newly launched public information policy, which we welcome.
Undantagen gäller den nyligen lanserade informationskampanjen, som vi välkomnar.
EnglishCommissioner Dimas, you have launched the right kind of initiative at the right time.
Kommissionsledamot Dimas, ni har tagit rätt slags initiativ vid rätt tidpunkt.
EnglishAbout five operators launched global satellite services in the late 1990s.
Cirka fem operatörer lanserade globala satellittjänster i slutet av 1990-talet.
EnglishThe campaigns we have launched in order to achieve this have not been in vain.
De kampanjer som vi har inlett för att uppnå detta har inte varit förgäves.
EnglishAll will be part of the enlargement process, from the moment that it has been launched.
Alla kommer att deltaga i utvidgningsprocessen från och med att den har startat.
English(SK) The European Foundation for Democracy was launched in Brussels last week.
(SK) Den europeiska demokratistiftelsen lanserades i Bryssel förra veckan.

Synonymer (engelska) till "launch":

launch
launching