EN

laughing {gerundium}

volume_up
laughing
Five young men -- all laughing, happy, traveling together, coming back to this hotel where they were staying.
Fem unga män -- skrattande, glada, de reste tillsammans och kom tillbaka till hotellet där de bodde.
I invited our new CEO, and as soon as he realized we had a room packed full of laughing infidels, his reaction was very simple: "Let's make this happen.
. ~~~ När han märkte att vi satt i ett rum fullt av skrattande hedningar- -var hand reaktion självklar: "Det 'är kör vi på."

Användningsexempel för "laughing" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishNo wonder the smugglers and traffickers are laughing all the way to the bank.
Inte undra på att smugglare och människohandlare skrattar hela vägen till banken.
EnglishThe Dutch minister was not welcome last week and China was laughing up its sleeve.
Den nederländske ministern som inte var välkommen i Kina förra veckan ler i mjugg.
English   Mr President, excuse me for laughing but we are not alone anymore, Mr Monti!
   – Herr talman! Förlåt att jag skrattar, men vi är inte ensamma längre, herr Monti!
EnglishChancellor Schröder's days of talking it up and laughing it off are finally at an end!
Tiden är över då man skönmålade och skrattade bort problemen med kansler Schröder!
EnglishChancellor Schröder' s days of talking it up and laughing it off are finally at an end!
Tiden är över då man skönmålade och skrattade bort problemen med kansler Schröder!
EnglishMr President, given the threat of invasion, this is no laughing matter.
Herr talman! Man bör inte på grund av hotet om invasion skämta om den här frågan.
EnglishFor many weeks and months, the city of Naples was a laughing stock all over the world.
Under flera veckor och månader var staden Neapel ett åtlöje i hela världen.
EnglishI can see Commissioner Fischler is laughing there and I assume that is a positive response.
Jag ser att kommissionär Fischer skrattar och jag tolkar det som ett positivt svar.
EnglishIt saves Parliament from becoming still more of a laughing stock in the eyes of the public.
Det besparar parlamentet att bli ännu mer förlöjligat i allmänhetens ögon.
EnglishShould we really be making the Union a laughing stock and losing credibility at global level?
Ska vi verkligen göra EU till åtlöje och förlora vår trovärdighet inför hela världen?
EnglishMadam President, what a laughing stock the EU must be to its competitors!
(EN) Fru talman! Så man måste skratta åt EU hos våra konkurrenter!
EnglishMr President, ladies and gentlemen, who are we laughing at?
skriftlig. - (FR) Herr talman, mina damer och herrar! Vem är det vi gör narr av?
EnglishI do not want to contribute to making ourselves and the EU into laughing-stocks.
Jag vill inte bidra till att göra oss och EU till åtlöje.
EnglishIt’s really exhilarating when they get fired up and really go for it,” he says, laughing.
De är extremt taggade när de tänder på en idé och kör verkligen fullt ut, säger han och skrattar.
EnglishCan we just skip the vibe, and go straight to us laughing about this?
Kan vi inte bara strunta i det, och skratta åt det hela istället?
EnglishI cannot understand it, and the Koreans must be laughing up their sleeves.
Jag kan inte förstå detta, och koreanerna ler i mjugg.
EnglishMr President, excuse me for laughing but we are not alone anymore, Mr Monti!
Av samma skäl begränsades också förordningen i tid.
English(Laughter) I was told that this was no laughing matter.
(Skratt) Jag blev tillsagd att detta inte var någonting att skratta åt.
EnglishNow, no one is laughing any more, and talking about a European Constitution is not especially controversial.
Visst kunde mycket ha varit bättre, många kolleger har talat om det här.
EnglishIt makes a laughing-stock of the debates in this Parliament.
Det skapar ett löjets skimmer över debatterna i detta parlament.

Synonymer (engelska) till "laughing":

laughing
English
laugh
belly laugh