"to laud" - Svensk översättning

EN

"to laud" på svenska

EN

to laud [lauded|lauded] {verb}

volume_up
We have a habit in this House of lauding to the skies the issue of free movement of persons and, hence, of workers.
Vi har i denna kammare för vana att överdrivet berömma frågan om fri rörlighet för personer, och därmed för anställda.

Användningsexempel för "to laud" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe do recognise that and we do laud the implementation of a new accounting system within the Commission.
Vi medger detta, och vi hyllar genomförandet av ett nytt redovisningssystem inom kommissionen.
EnglishCroatia concocted this problem in the first place, and now we excessively laud it because it has suspended it.
Det var Kroatien som skapade detta problem och nu hyllar vi dem omåttligt för att man har upphävt tillämpningen.
English(MT) I would also like to laud Prime Minister Reinfeld for staying with us until the very end of this discussion.
(MT) Jag vill också visa min uppskattning för statsminister Fredrik Reinfeldt för att han stannade hos oss ända till slutet av denna diskussion.
EnglishI would like to laud the constructive spirit that the Maltese and Italian Prime Ministers favoured when they intervened to solve the Pinar situation.
Jag vill lovorda den konstruktiva anda som de maltesiska och italienska premiärministrarna visade när de ingrep för att lösa situationen för Pinar.
EnglishIn fact, the construction of Europe has always been too far away, or even voluntarily hidden from view, for us not to laud this proposal.
Europabygget har ju alltid varit alltför avlägset, ja till och med något som medvetet undanhålls, vilket gör att vi självklart ansluter oss till det här förslaget.
EnglishWe thought it was necessary that where we laud and commend improvement and progress, we also should be critical where some performances are lagging behind.
Vi ansåg det vara nödvändigt att på samma sätt som vi hyllar och prisar förbättringar och framsteg, bör vi också vara kritiska där vissa prestationer släpar efter.

"laudable goal" på svenska

laudable goal
Swedish
  • lovvärt mål
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.