"latter-day" - Svensk översättning

EN

"latter-day" på svenska

EN

latter-day {adjektiv}

volume_up
latter-day
volume_up
modern {adj.} [gam. mod.]
The scourge of child sex abuse and child prostitution is a latter day Hydra spreading its tentacles, as the number of clients goes on increasing.
Pedofilins och barnprostitutionens piska sprider sina tentakler överallt, likt en modern Hydra, emedan antalet kunder ständigt ökar.
Those who seek financial gain from the Brussels juggernaut by making false claims are sometimes seen as latter-day Robin Hoods rather than as criminals.
Den som vill tjäna ekonomiskt på jätten i Bryssel genom att ställa falska krav betraktas i bland som ett slags modern Robin Hood, inte som en brottsling.
He was a supporter of atomic energy, but Fukushima has been a road to Damascus for him and, like a latter-day Saul, he, along with several others, has seen a bright light in the sky.
Men Fukushima var en Damaskusvandring för honom och precis som en modern Saul har han nu, i likhet med så många andra, sett den lysande stjärnan på himlen.
latter-day (även: contemporary, modern)

Användningsexempel för "latter-day" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThen the latter-day freebooters, the lobbyists, came along and stood up for particular interests.
Sedan kom havens moderna fribytare, lobbyisterna, och förde in specialintressen.
EnglishI do not see him as an agent of the repression of French workers in a latter-day "Germinal' .
Jag kan inte se honom som en representant som skall undertrycka de franska arbetstagarna i ett nytt Germinal .
EnglishI do not see him as an agent of the repression of French workers in a latter-day " Germinal '.
Jag kan inte se honom som en representant som skall undertrycka de franska arbetstagarna i ett nytt Germinal.
EnglishThe scourge of child sex abuse and child prostitution is a latter day Hydra spreading its tentacles, as the number of clients goes on increasing.
Pedofilins och barnprostitutionens piska sprider sina tentakler överallt, likt en modern Hydra, emedan antalet kunder ständigt ökar.
EnglishThose who seek financial gain from the Brussels juggernaut by making false claims are sometimes seen as latter-day Robin Hoods rather than as criminals.
Den som vill tjäna ekonomiskt på jätten i Bryssel genom att ställa falska krav betraktas i bland som ett slags modern Robin Hood, inte som en brottsling.
EnglishThis latter-day gold rush, this hunger for materials, is now having extremely brutal social and environmental repercussions and is continuing to fuel wars and corruption.
Denna moderna guldrush, begäret efter råvaror, får nu ytterst brutala sociala och miljömässiga konsekvenser och fortsätter att underblåsa krig och korruption.
English. - Mr President, when we first discussed the Commission's Green Paper, I felt like a kind of latter-day Cassandra forecasting all kinds of woes.
för ALDE-gruppen. - (EN) Herr talman! När vi först diskuterade kommissionens grönbok kände jag mig som en senare tids Kassandra som förutsåg allt slags elände.
EnglishHe was a supporter of atomic energy, but Fukushima has been a road to Damascus for him and, like a latter-day Saul, he, along with several others, has seen a bright light in the sky.
Men Fukushima var en Damaskusvandring för honom och precis som en modern Saul har han nu, i likhet med så många andra, sett den lysande stjärnan på himlen.
EnglishBefore the West of Europe began to worry about recent events, for years Greece had already been troubled by the latter-day slave traders who transport the illegal immigrants.
Redan innan Västeuropa började oroades i och med de nyligen inträffade händelserna, har grekerna under många år träffat på de moderna slavhandlarna som transporterar de illegala invandrarna.

Liknande översättningar för "latter-day" på svenska

latter adjektiv
latter substantiv
Swedish
day substantiv
the other day adverb
field day substantiv
good day interjektion
lay day substantiv
Swedish
name day substantiv
from day to day
work day substantiv
Swedish
national day substantiv
election day substantiv
Swedish