"latin" - Svensk översättning

EN

"latin" på svenska

volume_up
Latin {substantiv}
SV
SV

"latin" på engelska

EN
EN

latin {adjektiv}

volume_up
According to the Latin proverb, 'If you want peace, prepare for war.'
Det finns ett latinskt talesätt som lyder: ”Om du vill ha fred, förbered dig för krig.”
It also has a Latin name, which is so difficult that I would rather not read it out.
Det har också ett latinskt namn som är så svårt att jag helst inte läser det högt.
(BG) A Latin proverb says that natural is good.
(BG) Ett latinskt ordspråk säger att det naturliga är bra.
If you mark this field, a space is automatically inserted between Asian, Latin and complex texts.
Markera den här rutan om du vill att ett avstånd infogas automatiskt mellan asiatisk, latinsk och komplex text.
In fact, the Latin word for hope is at the heart of the word prosperity.
Faktum är att det latinska ordet för hopp är i kärnan av det engelska ordet för välstånd: "prosperity".
We therefore need confidence, and trust in each other as befits its Latin roots.
Därför behöver vi det förtroende och den tillit till varandra som våra latinska rötter kräver.
SV

latin {neutrum}

volume_up
latin
volume_up
Latin {substantiv}
Av detta följer att vi bör främja undervisning i grekiska och latin, de klassiska språken.
It follows that we should promote the teaching of Greek and Latin, the classical languages.
Men talmannen slipper åtminstone höra mig tala latin!
But at least I will spare the President this speech in Latin!
Angående: Antik grekiska och latin i den europeiska indikatorn för språkkunskaper
Subject: Inclusion of Ancient Greek and Latin in the European Indicator of Language Competence
latin
volume_up
lat. {substantiv} [förk.] (Latin)

Användningsexempel för "latin" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLatin America is a significant partner for the EU, even without the Cuban regime.
Latinamerika är en betydelsefull partner för EU, även utan den kubanska regimen.
EnglishIn fact, another EU-Latin America meeting is scheduled for next May in Madrid.
Ett nytt sammanträde mellan EU och Latinamerika kommer att hållas i maj i Madrid.
EnglishTrade liberalisation in Latin America cannot be separated from democratisation.
Liberaliseringen av handeln i Latinamerika kan inte skiljas från demokratiseringen.
EnglishIt also includes the creation of the Europe-Latin America and Caribbean Foundation.
Det omfattar även inrättandet av en stiftelse för EU och Latinamerika/Västindien.
EnglishWe donate quite a lot of money to cooperation with these countries in Latin America.
Vi ger ut ganska mycket pengar på samarbetet med de här länderna i Latinamerika.
EnglishToday, we don't have to go to Cuba to find a healthy country in Latin America.
Idag behöver vi inte åka till Kuba för att hitta ett välmående land i Latinamerika.
EnglishThis is a crisis that risks spreading to the rest of the economies of Latin America.
Detta är en kris som riskerar att spridas till övriga ekonomier i Latinamerika.
EnglishIt must be possible for Africa, Asia and Latin America to be permanent members.
Det måste bli möjligt för Afrika, Asien och Latinamerika att bli ständiga medlemmar.
EnglishNonetheless, the principle that inspired the Latin phrase is still relevant today.
Men den princip som ligger bakom den latinska frasen är fortfarande relevant.
EnglishIt also has a Latin name, which is so difficult that I would rather not read it out.
Det har också ett latinskt namn som är så svårt att jag helst inte läser det högt.
EnglishThe reform process in Chile is by far the most advanced and stable in Latin America.
Reformprocessen i Chile är en av de mest utvecklade och stabilaste i Latinamerika.
EnglishThe history of Paraguay is one of the saddest and most unjust in Latin America.
Paraguays historia är en av de mest tragiska och orättvisa i Latinamerika.
EnglishIt is time, ladies and gentlemen, that we defined a strategy for Latin America.
Mina damer och herrar! Det är på tiden att vi fastställer en strategi för Latinamerika.
EnglishMadam President, Peru has always been one of our problem children in Latin America.
Fru ordförande! Peru har alltid varit ett av våra sorgebarn i Latinamerika.
EnglishIn terms of foreign policy Latin America must be seen as a priority area.
Beträffande utrikespolitiken måste Latinamerika betraktas som prioriterat område.
EnglishA week ago, the largest mass grave in Latin America was discovered in Colombia.
För en vecka sedan upptäcktes Latinamerikas största massgrav i Colombia.
EnglishThe UNHCR estimates that there are 4.8 million in Asia and some 88 000 in Latin America.
UNHCR uppskattar att det finns 4,8 miljoner i Asien och ca 88 000 i Latinamerika.
EnglishIt would therefore be a mistake to transfer EU funds from Asia to Latin America.
Därför vore det fel att överföra EU-medel från Asien till Latinamerika.
EnglishThe European Union should not just leave the Latin American market to the USA.
Europeiska unionen bör inte uteslutande överlåta den latinamerikanska marknaden på USA.
EnglishMore than 40 institutions and universities from the EU and Latin America took part.
Mer än 40 institut och universitet från EU och Latinamerika har deltagit.

Synonymer (engelska) till "Latin":

Latin
English