"latest" - Svensk översättning

EN

"latest" på svenska

SV
SV
SV
EN

latest {superlativ}

volume_up
At the latest London summit, Parliament’ s position was clearly ignored.
Vid det senaste toppmötet i London ignorerades parlamentets ståndpunkt helt.
It does not address the latest developing technology of buses.
Den gemensamma ståndpunkten inkluderar inte den senaste förbättrade busstekniken.
We are closely following the latest developments in connection with Hamas.
Vi följer ingående den senaste utvecklingen när det gäller Hamas.

Användningsexempel för "latest" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe West-African cooperative bloc, ECOWAS, has condemned the latest coup d'état.
Det västafrikanska samarbetsblocket Ecowas har fördömt den senaste statskuppen.
EnglishIncidentally, how does the EU view the latest Russian manoeuvre against Georgia?
Hur ställer sig förresten EU till Rysslands senaste manöver gentemot Georgien?
EnglishThe latest trends show an increasing numbers of people infected with the virus.
De senaste siffrorna visar att antalet människor som är smittade med viruset ökar.
EnglishBy 31 December 2020 at the latest, all new buildings must be nearly zero energy.
Senast den 31 december 2020 måste alla nya byggnader vara nära-nollenergibyggnader.
EnglishThe Council issued its latest statement on 30 June: it did not waste any time.
Rådet utfärdade sitt senaste uttalande den 30 juni; det lät ingen tid gå förlorad.
EnglishThis latest extended and illegal house arrest of an innocent woman is unacceptable.
Denna senaste utdragna och olagliga husarrest av en oskyldig kvinna är oacceptabel.
EnglishWhat is the latest on the development of those filter systems for airline companies?
Vad är senaste nytt när det gäller utvecklingen av filtersystem för flygbolag?
EnglishMr President, on 1 May we celebrated the second anniversary of the latest enlargement.
Herr talman! Den 1 maj firade vi den andra årsdagen av den senaste utvidgningen.
EnglishFor the very latest in news, check out the official Google Webmaster blog.
De senaste nyheterna skriver vi om i Googles officiella blogg för webbansvariga.
EnglishThe latest issue of the Harvard Business Review came up with the same conclusion.
Det senaste numret av Harvard Business Review kom fram till samma slutsats.
EnglishI should be grateful for an answer from your office by tomorrow at the latest.
Jag skulle alltså gärna senast i morgon få ett svar på den frågan från er avdelning.
EnglishThe latest report by the Court of Auditors shows how urgently we need changes here.
Revisionsrättens senaste rapport visar hur påtagligt behovet av förändringar är här.
EnglishIn Haiti, about 200,000 people died -- actually, a bit more by the latest estimate.
Faktiskt lite mer enligt de senaste beräkningarna. ~~~ Och världens gensvar var bra.
EnglishThe latest consequence of that is that we now have Barcelona, 11 September, and water.
De senaste konsekvenserna är alltså nu Barcelona, den 11 september och vattnet.
EnglishThe Regulation states that the rules will be reviewed in January 2004 at the latest.
I förordningen slås fast att en översyn av reglerna skall ske senast i januari 2004.
EnglishUntil 31 December 2013 at the latest, your right to work might be restricted in:
Till och med den 31 december 2013 kan du ha begränsad rätt att arbeta i följande länder:
EnglishEva Alerbys latest publication is the article "What is it that you hear in the silence?"
Eva Alerbys senaste publikationen är artikeln ”Vad är det som hörs i tystnaden?”
EnglishAccording to the latest reports, he is being mistreated and subjected to torture.
Enligt de senaste rapporterna blir han misshandlad och utsatt för tortyr.
EnglishIt certainly follows the latest advice given by the European Parliament's legal service.
Det följer helt säkert de senaste råden från Europaparlamentets rättsliga organ.
EnglishEssentially, that is how I would describe the latest Commission statements.
Det är i grund och botten så som jag skulle vilja beskriva kommissionens uttalanden.

"latest gadgets" på svenska

latest gadgets
Swedish
  • senaste prylar
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"latest gizmos" på svenska

latest gizmos
Swedish
  • senaste metahandtag
  • senaste gizmos
Mera chevron_right

"latest gossip" på svenska

latest gossip
Swedish
  • senaste skvaller
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "latest":

latest