"lateral" - Svensk översättning

EN

"lateral" på svenska

SV
volume_up
lateral {substantiv}
SV
SV

"lateral" på engelska

EN
EN

lateral {adjektiv}

volume_up
lateral
Ataturk var en lateral tänkare.
I have to say that he must have a more lateral-thinking mind than I do.
Jag måste säga att han verkar ha ett mer lateralt tänkande sinne än vad jag har.
But this is interesting: I praise and applaud the Commission's lateral thinking about the application of these articles that have been laid before them.
Men detta är intressant: jag lovordar och applåderar kommissionens laterala tänkande när det gäller tillämpningen av de artiklar som har framlagts för den.
SV

lateral {adjektiv}

volume_up
lateral
Ataturk was a lateral thinker.
Jag måste säga att han verkar ha ett mer lateralt tänkande sinne än vad jag har.
I have to say that he must have a more lateral-thinking mind than I do.
Men detta är intressant: jag lovordar och applåderar kommissionens laterala tänkande när det gäller tillämpningen av de artiklar som har framlagts för den.
But this is interesting: I praise and applaud the Commission's lateral thinking about the application of these articles that have been laid before them.

Användningsexempel för "lateral" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI have to say that he must have a more lateral-thinking mind than I do.
Jag måste säga att han verkar ha ett mer lateralt tänkande sinne än vad jag har.
EnglishIt should feature as part of an integrated and multi-lateral strategy.
Den måste ingå i en integrerad och multilateral strategi. Den måste kopplas till krav angående ett anständigt styre.
EnglishThe new Convention on multi-lateral cooperation in the north-west Atlantic is signed in Ottawa, Canada.
Den nya konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordvästatlanten undertecknas i Ottawa i Kanada.
EnglishThey actually have these buses that drive up and over the lateral moraine and drop people off on the surface of the glacier.
Det finns till och med bussar som kör upp över sodomoränen och släpper av människor ovanpå glaciären.
English(FR) Mr President, I see that unlike President Buzek, you do not suffer from poor lateral vision and you were able to see me.
(FR) Herr talman! Jag märker att ni till skillnad från talman Jerzy Buzek inte lider av dåligt sidoseende utan såg mig.
EnglishAtaturk was a lateral thinker.
EnglishAdmittedly, as we saw at Doha, it is difficult, but interesting nonetheless, to integrate environmental policies into a much more multi-lateral context.
Som vi såg i Doha är det svårt, men ändå intressant, att införliva miljöpolitiken i ett mer multilateralt sammanhang.
EnglishBut this is interesting: I praise and applaud the Commission's lateral thinking about the application of these articles that have been laid before them.
Men detta är intressant: jag lovordar och applåderar kommissionens laterala tänkande när det gäller tillämpningen av de artiklar som har framlagts för den.
EnglishYou suggested before that this conference of the parties in Nairobi is a bit of a marking-time sort of meeting, that the lateral events might be as important as the main ones.
Ni lät tidigare förstå att partskonferensen i Nairobi är ett slags tidsenligt möte, att mindre evenemang kan vara lika viktiga som stora evenemang.
EnglishOur visitors should not go away with the feeling that comitology could be effectively translated as a lateral means whereby the Commission can frustrate the will of the Parliament.
Våra besökare bör inte lämna oss med känslan att kommittéförfarandet rent praktiskt kan tolkas som ett medel genom vilket kommissionen kan hindra parlamentets vilja.
EnglishAmyotrophic lateral sclerosis, generally known as ALS, is a lethal neurodegenerative disease that gradually affects the motor neurons (nerve cells) which control muscle movement.
Amyotrofisk lateralskleros, mera känt som ALS, är en neurodegenerativ sjukdom som successivt angriper motoneuroner (celler i nervsystemet som är kopplade till musklerna).
EnglishThe first is that the tunnel did not have a lateral safety tunnel and therefore did not meet the necessary safety standards for people travelling through it.
Den första är att tunneln inte var försedd med en säkerhetstunnel längs sidan och att den därmed inte uppfyller de krav som tillkommit för att garantera säkerheten för dem som trafikerar tunneln.
EnglishI would encourage, in this context, a wholesale review of the Working Time Directive, where much more lateral thinking is required of us all - and I do mean of us all, including MEPs.
I det sammanhanget efterlyser jag en totalöversyn av arbetstidsdirektivet, där det krävs mycket horisontellt tänkande av oss alla - och då menar jag oss alla, också parlamentets ledamöter.

Synonymer (engelska) till "lateral":

lateral
later