EN

lately {adverb}

volume_up
Lately, Turkey has shown itself to be constructive and cooperative.
Den senaste tiden har Turkiet visat sig vara både konstruktivt och samarbetsvilligt.
(HU) Slovakia's language law has been the object of numerous critical comments lately.
(HU) Slovakiens språklag har fått mycket kritik den senaste tiden.
The name issue has consumed much political energy lately.
Namnfrågan har förbrukat mycket politisk energi på senaste tiden.
lately (även: late)
And the cycle continues; as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
Och cykeln fortsätter; som vi alla vet har ju Britney spökat en hel del sistone.
So what you're saying is that all the pretty girls I've met lately are not really pretty?
Påstår du att alla puddingar jag träffat sistone inte är riktiga puddingar?
Iike how your hair's been looking springy lately, not like the season, like the inside of a mattress.
Ert hår har varit rätt lockigt sistone, som fjädrarna i en madrass.
Han har favoriserat den sista tiden.
Jag har varit lite spänd sista tiden.
Lately we have seen some positive signs with the release of 18 political prisoners on 18 August 2003.
sista tiden har vi sett vissa positiva tecken, till exempel frigivningen av 18 politiska fångar den 18 augusti 2003.
The name issue has consumed much political energy lately.
Namnfrågan har förbrukat mycket politisk energi senaste tiden.
Yo, Aldo, you know, I've been doing some thinking lately.
Aldo, vet du, jag har tänkt lite senaste tiden.
Our relations with Russia, which have been tested lately, play an important role and have a great security impact.
Våra förbindelser med Ryssland, som senaste tiden har prövats, spelar en viktig roll och har en stor säkerhetsmässig inverkan.
And the cycle continues; as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
Och cykeln fortsätter; som vi alla vet har ju Britney spökat en hel del på sistone.
So what you're saying is that all the pretty girls I've met lately are not really pretty?
Påstår du att alla puddingar jag träffat på sistone inte är riktiga puddingar?
Iike how your hair's been looking springy lately, not like the season, like the inside of a mattress.
Ert hår har varit rätt lockigt på sistone, som fjädrarna i en madrass.

Användningsexempel för "lately" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd the cycle continues; as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
Och cykeln fortsätter; som vi alla vet har ju Britney spökat en hel del på sistone.
EnglishSo what you're saying is that all the pretty girls I've met lately are not really pretty?
Påstår du att alla puddingar jag träffat på sistone inte är riktiga puddingar?
EnglishLately, Turkey has shown itself to be constructive and cooperative.
Den senaste tiden har Turkiet visat sig vara både konstruktivt och samarbetsvilligt.
EnglishWell, I was going to give it to Tony seeing he's been so hot lately.
Jag hade tänkt att ge det till Tony...... eftersom han har varit så het senaste tiden.
English(HU) Slovakia's language law has been the object of numerous critical comments lately.
(HU) Slovakiens språklag har fått mycket kritik den senaste tiden.
EnglishAs you well know, lately we have gone through difficult times in our relationship with Syria.
Som ni mycket väl vet har det förekommit svåra perioder i våra förbindelser med Syrien.
EnglishI have been travelling myself lately and I could not get any information on the matter.
Jag har själv rest under den senaste tiden, och jag kunde inte få någon information om frågan.
EnglishLately one hears many discontented voices saying that the quality of translations is declining.
På senare tid har många klagat över att kvaliteten på översättningarna har blivit sämre.
EnglishYou might have noticed that Google Mail looks a little different lately.
Du kanske har märkt att Google Mail ser lite annorlunda ut.
English. - (PL) Mr President, we have been talking lately of a political thaw in Belarus.
skriftlig. - (PL) Herr talman! Vi har på senare tid talat om en politisk islossning i Vitryssland.
EnglishThe Commission lately declared 250 agricultural laws obsolete.
Kommissionen förklarade nyligen att 250 jordbrukslagar var obsoleta.
EnglishIike how your hair's been looking springy lately, not like the season, like the inside of a mattress.
Ert hår har varit rätt lockigt på sistone, som fjädrarna i en madrass.
EnglishWe are concerned about certain backlashes lately, for instance, the young student who was expelled.
Vi är särskilt bekymrade över vissa bakslag nyligen, t.ex. den unga studenten som relegerades.
EnglishMainly on France's initiative, this cooperation has been further intensified lately.
Detta samarbete har, huvudsakligen på Frankrikes initiativ, intensifierats ytterligare under den senaste tiden.
EnglishThe name issue has consumed much political energy lately.
Namnfrågan har förbrukat mycket politisk energi på senaste tiden.
EnglishBut, see, the point is, lately the only women he wants... are ugly.
Grejen är den att han numer bara vill ha fula kvinnor.
EnglishThey used their six words to talk back to me and ask me if I'd been too much on Google lately.
De använde sina sex ord till att prata med mig och fråga mig om jag spenderat för mycket tid på Google på sistone.
EnglishOn the other hand, though, we have been hearing stories lately that the euro might even be at the risk of collapse.
Ändå har vi hört den senaste tiden att euron riskerar att kollapsa.
EnglishYo, Aldo, you know, I've been doing some thinking lately.
Aldo, vet du, jag har tänkt lite på senaste tiden.
EnglishBut, when it comes to writing, the thing that I've been sort of thinking about lately, and wondering about lately, is why?
Men vad gäller skrivandet- -det jag tänkt på och undrar är: -Varför?