"late hour" - Svensk översättning

EN

"late hour" på svenska

EN

late hour {adverb}

volume_up

Användningsexempel för "late hour" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is unusual, but we are half an hour late and the interpreters want to finish.
Detta är ovanligt, men vi är försenade med en halv timme och tolkarna vill sluta.
EnglishI apologise to the Commissioners for bringing them in at this late hour of the night.
Jag ber kommissionärerna om ursäkt för att ha tvingat dem hit i denna sena timme.
English(DA) Minister, at this late hour I will restrict myself to just one point.
(DA) Herr minister! I denna sena timme ska jag begränsa mig till bara en punkt.
English   Thank you, Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, at this late hour.
   . Tack herr talman, herr kommissionär, kära kollegor i denna sena timme!
EnglishThis is a very worthy debate and it is a shame it is being held at this late hour.
Debatten är mycket värdefull och det är synd och skam att den hålls så sent på dagen.
EnglishMr President, even at this late hour, a certain degree of attentiveness is required.
Herr ordförande! Även så här dags på dagen krävs det en viss uppmärksamhet.
EnglishThe only thing that pains me is that this discussion took place at such a late hour.
Det enda jag tycker är synd är att diskussionen ägde rum så sent på dygnet.
EnglishAt this late hour we are discussing an important matter for the coasts of Europe.
I sena timmen diskuterar vi en fråga som är viktig för Europas kuster.
EnglishMr President, I will not prolong the debate unduly at this late hour.
Herr ordförande, jag skall inte förlänga debatten mycket vid denna sena tidpunkt.
EnglishIt might be the late hour, but I very much support what they have said here tonight.
Det må vara sent, men jag stöder verkligen det de har sagt här i kväll.
EnglishWe are doing so at a late hour, without public exposure, without anything.
Detta gör vi sent på kvällen, utan offentlig exponering, utan någonting.
EnglishI commend Mrs Roth-Behrendt for the attempt she made at a late hour to bring in compromises.
Jag prisar Roth-Behrendt för hennes försök att i sista stund föra in kompromisser.
EnglishShe was an hour late for a dinner because she expected her question to be taken.
Hon var en timme sen till en middag eftersom hon räknade med att hennes fråga skulle behandlas.
EnglishI am delighted that, despite the late hour, it is still possible to have this debate today.
Det gläder mig att det går att hålla den här debatten i dag, trots att timmen är sen.
English. - (SL) I shall be very brief in view of the late hour.
rådets tjänstgörande ordförande. - (SL) Jag ska fatta mig kort eftersom timman är sen.
EnglishMadam President, I also wish to welcome the Commissioner at this late hour.
Fru talman! Jag vill även välkomna kommissionären i denna sena timme.
EnglishDespite the late hour, there is very clearly considerable interest in many of the topics.
Trots den sena timmen står det klart att det finns stort intresse för många av frågorna.
EnglishI do not want to complain, but it is a shame that we have to do this at such a late hour.
Jag vill inte klaga, men det är en skam att vi behöver göra detta vid en så sen tidpunkt.
EnglishI am not, at this late hour, going to pick an argument with the Council, even when it is not present.
Jag tänker inte vid denna sena timme, ens i dess frånvaro, mucka gräl med rådet.
EnglishIn view of the late hour, however, I will speak only briefly.
Med tanke på att vi är försenade vill jag dock inte bidra till att förlänga debatten.