"lasting nature" - Svensk översättning

EN

"lasting nature" på svenska

EN

lasting nature {substantiv}

volume_up
1. näringsliv

Användningsexempel för "lasting nature" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI must add that the examination must, and this is very important, consider the lasting nature of the convergence.
Jag vill tillägga att bedömningen kommer att avse, och detta är mycket viktigt, konvergensens varaktiga karaktär.
EnglishIt is this which leads us to say that the improvements in public finances are lasting ones, and the markets have recognized the lasting nature of convergence.
Det är det som får oss att säga att saneringen av de offentliga finanserna är hållbar och att marknaderna också har bedömt att konvergensen är hållbar.
EnglishAlthough the latest figures published by Eurostat on the subject of unemployment within the Union are encouraging, they do not mask the widespread and lasting nature of this problem.
Även om de senaste arbetslöshetssiffrorna från Eurostat är uppmuntrande, kan de inte dölja att problemets omfattning förblir oförändrat.
EnglishPAHs do not dissolve in water, they accumulate in the food chain, and they return to the carbon cycle when released into the environment, thus causing lasting damage to nature.
Polycykliska aromatiska kolväten löser sig inte i vatten utan ackumuleras i livsmedelskedjan och återgår till kolcykeln när de släpps ut i miljön. Därmed ger de bestående skador på miljön.

Liknande översättningar för "lasting nature" på svenska

lasting adjektiv
nature substantiv
by nature adverb
law of nature substantiv
peculiar nature substantiv
Swedish
human nature substantiv
animal nature substantiv
good nature substantiv
Swedish