"last night" - Svensk översättning

EN

"last night" på svenska

volume_up
last night {substantiv}
EN

last night {substantiv}

volume_up
last night
I had a meeting in Sweden late last night and have only just arrived.
Jag hade ett möte i Sverige sent igår kväll och har precis anlänt hit.
He proved it last night by sucking my cock.
Han bevisade det igår kväll genom att suga min kuk.
Why didn't you come back to the party last night?
Varför kom du inte tillbaka till festen igår kväll?

Användningsexempel för "last night" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe therefore need more shoulders to bear the burden - we decided that last night.
Det behövs därför fler skuldror att bära bördan - det beslutade vi i går kväll.
EnglishI am very surprised at the reaction in the press to last night' s developments.
Jag är mycket förvånad över reaktionen i pressen av nattens händelseutveckling.
EnglishYou were not here last night to hear Mr McCreevy make his barnstorming speech.
Ni var inte här i går kväll för att höra när Charlie McCreevy höll sitt brandtal.
EnglishBut some thousand extreme right-wing rioters changed everything last night.
I går kväll förändrade dock några tusen högerextremistiska upprorsmän allting.
EnglishI referred to it again a couple of times last night and again this morning.
Jag hänvisade åter till den några gånger i går kväll och på nytt denna morgon.
EnglishIt was late last night – just before midnight – that this report was debated.
Det var sent i går natt – strax före midnatt – som det här betänkandet diskuterades.
EnglishAt best, the events in China last night may herald a new era in the country.
Det som har hänt Kina i natt kan ju i bästa fall inleda en ny era i landet.
EnglishI also put a question last night to the Commission, which was not very helpful either.
Jag ställde en fråga till kommissionen i går, som inte heller var särskilt hjälpsam.
EnglishLast night, Mr Tannock and Mr Van Orden argued for the complete opposite.
I går kväll argumenterade Charles Tannock och Geoffrey Van Orden för raka motsatsen.
EnglishLast night, Commissioner Figeľ told us that culture is more important than business.
I går kväll sa kommissionsledamot Jan Figeľ till oss att kultur är viktigare än affärer.
EnglishMy Group listened to your closing remarks in the debate last night with some concern.
Min grupp lyssnade med viss oro till era avslutande kommentarer i debatten i går kväll.
EnglishThe President of the Council did not confirm that agreement until 6.30 p.m. last night.
Denna överenskommelse bekräftades först klockan 18.30 i går kväll av rådsordföranden.
EnglishSpeaking on behalf of the Green Group, I utterly condemn what happened last night.
Som representant för den gröna gruppen, fördömer jag starkt vad som hände här i går kväll.
EnglishThe President of the Council did not confirm that agreement until 6.30 p. m. last night.
Denna överenskommelse bekräftades först klockan 18.30 i går kväll av rådsordföranden.
EnglishI heard this morning that an e-mail with an attachment arrived last night.
Tidigt i morse hörde jag att det i natt hade kommit e-post med en bilaga.
English- Mr President, Tony Blair and Donald Dewar will not have slept well last night!
Herr talman, Tony Blair och Donald Dewar sov nog inte gott i natt!
EnglishAfter the announcements last night, there was real hope that the situation would ease.
Efter kungörandet i går kväll fanns det faktiskt hopp om att situationen skulle lösa sig.
EnglishLast night during the debate on the oral question the Council was absent.
I går kväll under debatten om den muntliga frågan var rådet frånvarande.
EnglishWe heard last night the statement by Commissioner Liikanen, which was part of this package.
I går kväll hörde vi kommissionär Liikanens uttalande som var en del av detta paket.
EnglishI realise that there are difficulties, but last night, Council Question Time was cancelled.
Jag inser att det finns svårigheter, men i går kväll blev rådets frågestund inställd.

Liknande översättningar för "last night" på svenska

night substantiv
last adjektiv
last substantiv
Swedish
last adverb
last year substantiv
Swedish
last year
Swedish
last call substantiv
last time buy substantiv
Swedish
at night adverb
opening night substantiv