"to larrup" - Svensk översättning

EN

"to larrup" på svenska