"large forest" - Svensk översättning

EN

"large forest" på svenska

EN

large forest {substantiv}

volume_up
1. jordbruk
large forest (även: forest area)

Användningsexempel för "large forest" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe regret the large number of extensive forest fires and floods that have hit Europe.
Vi beklagar de många och omfattande skogsbränder och översvämningar som drabbat Europa.
EnglishA good example of this is the aid for Slovakia, where a hurricane destroyed large swathes of forest in the Slovak Tatras.
Ett bra exempel på detta är stödet för Slovakien, där en orkan förstörde stora delar av skog i slovakiska Tatras.
EnglishA completely untouched forest is good from the point of view of biodiversity, but a rotting forest emits large volumes of methane gas.
En helt orörd skog är bra med tanke på biodiversitet, men en ruttnande skog släpper ut stora mängder av metangas.
EnglishFinally, the European Union actually includes large areas of tropical forest within the territory of its Member States, particularly France.
Europeiska unionen har slutligen på sina medlemsstaters territorium, särskilt Frankrikes, stora områden med tropisk skog.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, once again this summer a large number of huge forest fires hit various southern European countries including Portugal.
Herr ordförande, ärade ledamöter! Än en gång har vi sett många stora skogsbränder i många länder i södra Europa, och framför allt i Portugal.
EnglishFinally, the European Union actually includes large areas of tropical forest within the territory of its Member States, particularly France.
Vi har för övrigt också ett ansvar som konsumenter: många produkter som konsumeras i Europa kommer från dessa regioner och har i allmänhet en negativ inverkan på skogen.
EnglishIn spite of the large increase in the forest area of the EU, only EUR 4 million for the ten new Member States has been added to the already paltry EUR 61 million for this period ...
Trots att EU:s skogsklädda areal ökar kraftigt har man bara lagt till 4 miljoner euro utöver de redan nu ynkliga 61 miljoner euro som avsatts för denna period ...
EnglishForests are the most complex form of ecosystem and, although large tracts of forest still exist and they enjoy a high level of biodiversity, they have limits, that we have to watch carefully.
Skogen är det mest komplicerade ekosystemet, och även om det fortfarande finns stora skogsområden med stor biologisk mångfald har de sina begränsningar, och detta måste vi övervaka noga.

Liknande översättningar för "large forest" på svenska

large adjektiv
Swedish
forest substantiv
Swedish
to forest verb
pine forest substantiv
Swedish
beech forest substantiv
Swedish
large market capitalization substantiv
large bowel substantiv
Swedish
cloud forest substantiv
Swedish
primeval forest substantiv
Swedish
natural forest substantiv
Swedish
temperate forest substantiv
edge of a forest substantiv
Swedish
Lyman-alpha forest substantiv
large cap substantiv
large living-room substantiv
Swedish