"large business" - Svensk översättning

EN

"large business" på svenska

EN

large business {substantiv}

volume_up
1. näringsliv
large business (även: big business)

Användningsexempel för "large business" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA large business would not suffer in the same disproportionate way under similar circumstances.
Ett stort företag skulle inte lida på samma oproportionerliga sätt under samma förhållanden.
EnglishBefore we get to that point in the Council we will have completed a large amount of business.
(Applåder) Innan vi kommer fram till den punkten i rådet kommer vi att ha avhandlat ett stort antal ärenden.
EnglishIn the last 150 years, they have been systematically bought up and forced out of business by large newcomers.
Under det senaste halvseklet har de systematiskt köpts upp och konkurrerats ut av stora nykomlingar.
EnglishThe ERA is encouraging conflict and competition for profit between countries and large business groups.
Forskningsområdet uppmuntrar till konflikt och konkurrens om vinster mellan länder och stora företagsgrupper.
EnglishTake a large successful business, add European regulations, and within months you have created a small one.
Ta ett stort och framgångsrikt företag, tillsätt europeiska regler och inom några månader har du skapat ett litet.
EnglishIt's also good news, because the planetary risks we're facing are so large, that business as usual is not an option.
Det är bra då de planetariska riskerna- -är så stora- -att det inte är möjligt att bara fortsätta som förut.
EnglishI know that of the large European business associations that represent the interests of SMEs, only one is against.
Jag vet att bara en av de stora europeiska näringslivsorganisationer som företräder små och medelstora företags intressen är emot.
EnglishThere was one notable large business I had dinner with a few years ago that described small businesses as freeloaders.
För några år sedan åt jag middag tillsammans med ett visst framstående stort företag som beskrev de små företagen som snyltgäster.
EnglishGenerally speaking, their main interest is economic, aimed at safeguarding the business of large European economic and financial groups.
På det hela taget handlar förslagen mest om ekonomi. De syftar till att slå vakt om affärsintressen hos stora ekonomiska och finansiella grupper i Europa.
EnglishThe internal market, ladies and gentlemen, does not exist in all areas yet, and that costs European business, large and small, year after year, a great deal of money.
Den inre marknaden, kolleger, har ännu inte upprättats på alla punkter och det kostar våra europeiska företag, stora och små, mycket pengar, varje år på nytt.
EnglishThe business of these limited national schemes cannot, from a financial stability viewpoint, be compared with the business of large e-money schemes or credit institutions.
Dessa begränsade nationella strukturers verksamhet kan inte, med avseende på den finansiella stabiliteten, jämföras med stora e-penningstrukturers eller kreditinstituts verksamhet.
EnglishIt includes new measures to reinforce competitiveness and increase profits of large maritime business groups, and it is indicative of the intensity of the attack on workers.
Meddelandet innehåller nya åtgärder för att öka de stora maritima företagsgruppernas konkurrenskraft och profiter, och det är ett utslag av den intensiva attacken mot arbetstagarna.

Liknande översättningar för "large business" på svenska

large adjektiv
Swedish
business substantiv
area of business substantiv
core business substantiv