"laptop" - Svensk översättning

EN

"laptop" på svenska

volume_up
laptop {substantiv}
SV

"laptop" på engelska

EN
EN

laptop {substantiv}

volume_up
Mirek ordered a laptop, which appeared to work well.
Mirek beställde en bärbar dator som verkade fungera bra.
At the same time his apartment was ransacked and a laptop, notes and independent publications were taken.
Samtidigt plundrades hans lägenhet, bland annat på en bärbar dator, anteckningar och oberoende publikationer.
Har du en bärbar dator...
laptop
It is difficult for a consumer to purchase a PC or laptop that is not pre-loaded with the Microsoft Windows operating system.
Det är svårt för en konsument att köpa en PC eller en laptop utan att få operativsystemet Microsoft Windows på köpet.
(Laughter) I loved to write from the age of four, and when I was six my mom bought me my own laptop equipped with Microsoft Word.
(Skratt) Jag älskade att skriva från fyra års ålder, och när jag var sex köpte min mamma mig en egen laptop utrustad med Microsoft Word.
A fourth is concentrated on his laptop and prepare their lessons, while a fifth will take a few dance moves at his desk while looking for his glasses.
En fjärde sitter koncentrerad vid sin laptop och förbereder sin undervisning medan en femte tar några danssteg vid sitt skrivbord och samtidigt letar efter sina glasögon.
SV

laptop {utrum}

volume_up
laptop (även: bärbar dator)
Det är svårt för en konsument att köpa en PC eller en laptop utan att få operativsystemet Microsoft Windows på köpet.
It is difficult for a consumer to purchase a PC or laptop that is not pre-loaded with the Microsoft Windows operating system.
(Skratt) Jag älskade att skriva från fyra års ålder, och när jag var sex köpte min mamma mig en egen laptop utrustad med Microsoft Word.
(Laughter) I loved to write from the age of four, and when I was six my mom bought me my own laptop equipped with Microsoft Word.
En fjärde sitter koncentrerad vid sin laptop och förbereder sin undervisning medan en femte tar några danssteg vid sitt skrivbord och samtidigt letar efter sina glasögon.
A fourth is concentrated on his laptop and prepare their lessons, while a fifth will take a few dance moves at his desk while looking for his glasses.

Användningsexempel för "laptop" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTheir basic tools, i.e. laptop computers and broadcasting technology, were seized.
Deras viktigaste redskap, dvs. bärbara datorer och sändningsutrustning, beslagtogs.
EnglishI'm using the software that we're putting on the $100 laptop.
Jag använder mjukvaran som följer med $100-datorn. ~~~ Så jag ritar en liten bil här.
EnglishAnd I thought I would do just one thing on the $100 laptop here just to prove that this stuff works here.
Och jag tänkte att jag skulle göra en sak på $100-datorn för att bevisa att de här sakerna fungerar.
EnglishMirek ordered a laptop, which appeared to work well.
Mirek beställde en bärbar dator som verkade fungera bra.
EnglishAt the same time his apartment was ransacked and a laptop, notes and independent publications were taken.
Samtidigt plundrades hans lägenhet, bland annat på en bärbar dator, anteckningar och oberoende publikationer.
EnglishIt is difficult for a consumer to purchase a PC or laptop that is not pre-loaded with the Microsoft Windows operating system.
Det är svårt för en konsument att köpa en PC eller en laptop utan att få operativsystemet Microsoft Windows på köpet.
EnglishShe had her laptop on the whole day.
English(Laughter) I loved to write from the age of four, and when I was six my mom bought me my own laptop equipped with Microsoft Word.
(Skratt) Jag älskade att skriva från fyra års ålder, och när jag var sex köpte min mamma mig en egen laptop utrustad med Microsoft Word.
EnglishCould you give me a laptop...
EnglishAnd they said, well, the fundamental thing you have to do is turn off your BlackBerry, close your laptop, end your daydream and pay full attention to the person.
Och de sade, jo, det enda man behöver göra är att stänga av sin BlackBerry, stänga sin laptop, sluta dagdrömma och ge personen sin fulla uppmärksamhet.
EnglishWe can go to watch our kid play soccer, and we have our cell phone on one hip, and our Blackberry on our other hip, and our laptop, presumably, on our laps.
Vi kan gå och titta på när ungarna spelar fotboll, och vi har mobilen vid ena höften, och en Blackberry vid den andra höften, och laptoppen förmodligen i knäet.
EnglishA fourth is concentrated on his laptop and prepare their lessons, while a fifth will take a few dance moves at his desk while looking for his glasses.
En fjärde sitter koncentrerad vid sin laptop och förbereder sin undervisning medan en femte tar några danssteg vid sitt skrivbord och samtidigt letar efter sina glasögon.
EnglishThis guide describes how anyone with an Internet connection and a supported web browser can use this free service on a desktop or laptop computer.
I den här vägledningen beskrivs hur vem som helst med en Internetuppkoppling och en kompatibel webbläsare kan använda den här gratistjänsten på en stationär eller bärbar dator.
EnglishBut today the thief would not bother stealing a truck; he would simply illegally download it on to his laptop or MP3 player and carry it across the border.
I dag skulle tjuven inte behöva stjäla någon lastbil. Istället skulle han bara ladda ned boken olagligt till sin bärbara dator eller MP3-spelare och ta den över gränsen.
EnglishAlthough this problem had not been obvious to him immediately, and the laptop was still functional, it nonetheless did not conform to what was advertised when he bought it.
Mirek hade visserligen inte märkt problemet från början, och datorn fungerade fortfarande, men felet innebar ändå att datorn inte stämde med säljarens beskrivning.
EnglishThe letter set out the Commission’s conclusion that the supply contracts awarded under the FSI for laptop computers and computer programs were subject to the rules of Directive 2004/18/EC.
I skrivelsen konstaterar kommissionen att fondens upphandling av bärbara datorer och mjukvaruprogram omfattas av bestämmelserna i direktiv 2004/18/EG.
EnglishThis can be done via the Internet, but I myself do not always have my laptop on the beach, so alternatives will need to be sought to make it obvious to bathers whether the water is clean or not.
I detta sammanhang framstår exempelvis det förslag om ett system med smiley-märken som lagts fram i utskottet för miljö, hälsa och konsumentfrågor som utmärkt.

Synonymer (engelska) till "laptop":

laptop