"Lapland" - Svensk översättning

EN

"Lapland" på svenska

volume_up
Laplander {substantiv}
SV
SV
EN

Lapland {egennamn}

volume_up
1. geografi
Lapland
The Governor of Lapland remarked how easy it was to get from Lapland to Strasbourg.
Lapplands styresman framhöll hur lätt det var att ta sig från Lappland till Strasbourg.
There is support for the EU in Lapland also, so let us remember them.
Även i Lappland stödjer man EU, låt oss därför även komma ihåg dem som bor där.
Finally, I very much look forward to going to Lapland this weekend.
Slutligen ser jag mycket fram emot att resa till Lappland i helgen.

Användningsexempel för "Lapland" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Governor of Lapland remarked how easy it was to get from Lapland to Strasbourg.
Lapplands styresman framhöll hur lätt det var att ta sig från Lappland till Strasbourg.
EnglishThere is support for the EU in Lapland also, so let us remember them.
Även i Lappland stödjer man EU, låt oss därför även komma ihåg dem som bor där.
EnglishProject-partners:Luleå University of Technology, Luleå; University of Lapland, Rovaniemi.
Projektpartners: Luleå tekniska universitet, Luleå; Laplands universitet, Rovaniemi.
EnglishPlease think of the difference in the climate between Lapland and Sicily.
Please think of the difference in the climate between Lapland and Sicily.
EnglishFinally, I very much look forward to going to Lapland this weekend.
Slutligen ser jag mycket fram emot att resa till Lappland i helgen.
EnglishLuleå is part of Swedish Lapland, a region that offers unique experiences throughout the entire year.
Luleå ingår i Swedish Lapland, som är en region som erbjuder unika upplevelser hela året.
EnglishMr President, I am an elk hunter in Lapland in northern Sweden.
Herr talman! Jag är älgjägare i Lappland i norra Sverige.
EnglishI urge anyone who has not been to Lapland to go and see what a real outermost region looks like.
Jag uppmanar alla som inte har varit i Lappland att resa dit och se hur ett verkligt yttersta randområde ser ut.
EnglishYesterday I had the pleasure to welcome a group of visitors from Lapland, hosted by your colleague, Mrs Kauppi.
I går hade jag nöjet att välkomna en grupp besökare från Lappland, som er kollega Kauppi var värd för.
EnglishI, too, think that the University of Lapland in Rovaniemi is the best place for an Arctic Information Centre.
Även jag anser att Lapplands universitet i Rovaniemi är den bästa platsen för ett centrum för arktisk information.
English(FI) Mr President, as I come from the gold country of Northern Lapland, I want to make my contribution in this debate.
(FI) Herr talman! Eftersom jag kommer från guldriket norra Lappland vill jag göra ett inlägg i denna debatt.
EnglishWhen Baroness Ashton goes to Lapland, she will find a lot of people who live and work north of the Arctic Circle.
När Catherine Ashton åker till Lappland kommer hon att få se en massa människor som bor och arbetar norr om polcirkeln.
EnglishCommissioner, Andalusia is not Lapland.
Fru kommissionär: Andalusien är inte Lappland.
EnglishI wish you a pleasant trip to Lapland.
Jag önskar er en trevlig resa till Lappland.
EnglishNew research at the University of Lapland shows that, surprisingly, the EU already has a lot of power in the Arctic region.
Ny forskning vid Lapplands universitet visar, överraskande, att EU redan har mycket stor makt i den arktiska regionen.
EnglishIt is a totally Utopian gesture to try to apply EU regulations uniformly right across the region, from Finnish Lapland to the Canaries.
Det är också rent utopiskt att försöka handla efter enhetliga EU-föreskrifter från finska Lappland till Kanarieöarna.
EnglishI come from Finnish Lapland.
EnglishThere is nowhere in the whole of European Union where renewable energy is not relevant, whether it is Lapland or the Islands of Greece.
Ingenstans i hela Europeiska unionen är förnybar energi irrelevant, vare sig det handlar om Lappland eller de grekiska öarna.
EnglishI do not understand why Brussels should impose protection for non-smokers in Lapland and in Andalusia which is identical in every detail.
Jag kan inte förstå varför Bryssel ska införa skydd för icke-rökare i Lappland och i Andalusien som är fullständigt identiska.
EnglishThe University of Lapland in Rovaniemi is the best place to carry out this study from the viewpoint of finances and research.
Lapplands universitet i Rovaniemi är det bästa stället att genomföra denna undersökning på om man ser till finansiella medel och forskning.

Synonymer (engelska) till "Lapland":

Lapland
English