EN

lap {substantiv}

volume_up
1. allmänt
lap (även: articulation)
If I'd known I was gonna have to put up with screaming brats pissing on my lap for 30 days out of the year,
Visste jag att jag skulle ha pinkande ungar i knäet, 30 dagar per år -
lap (även: leg, phase)
lap (även: dash, splash)
lap (även: gobble, gurgle)
lap (även: ripple)
2. sport
If there is, the Americans come whistling past one lap of the circuit ahead of us whatever the event, to use a sports image.
Om de är det så kör de visslande förbi oss på Gud vet vilket varv för att uttrycka det i sporttermer.

Användningsexempel för "lap" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd so, you can see that the lap-only seatbelts start to look worse once you do that.
Så man kan se att tvåpunktsbältena inte framstår som lika bra när man börjar göra det.
EnglishWhat could have been a major step forward, is now left in the lap of the Gods.
Vad som hade kunnat bli ett stort steg framåt har nu blivit ovisst.
EnglishThe waves, of course, continued to lap at their feet and the King had proved his point.
Vågorna fortsatte givetvis att slicka deras fötter och kungen hade därmed bevisat sin tes.
EnglishIf they're wearing a lap-and-shoulder belt, in this raw data, 19.4 percent die.
Om de använder trepunktsbälte, i vårt rådata, dör 19,4 procent.
EnglishWhile the 'Great Leader' lives in the lap of luxury he is literally allowing his own people to die.
Medan den ?store ledaren? badar i lyx låter han sin befolkning bokstavligen förgås.
EnglishUnfortunately, in many cases, this guard dog has often emerged as nothing but a lap dog.
Tyvärr har denna vakthund i många fall visat sig vara en knähund.
EnglishWhile the 'Great Leader ' lives in the lap of luxury he is literally allowing his own people to die.
Medan den? store ledaren? badar i lyx låter han sin befolkning bokstavligen förgås.
EnglishMy hand moves all on its own, sliding one of my guns to my lap and thumbing back the hammer.
Min hand rör sig själv, mot ett av mina vapen och spänner hanen.
EnglishLap-holding, which some airlines offer as an alternative, is a very old method.
Att hålla barnen i famnen, vilket vissa flygbolag uppmanar till som ett alternativ, är en mycket gammal metod.
EnglishAnd actually, the theory tells you that the lap-only seatbelt's got to be worse than the lap-and-shoulder belt.
Och teorin säger faktiskt, att tvåpunktsbältet måste vara sämre än trepunktsbältet.
EnglishAnd interestingly, wearing a lap-only seatbelt, 16,:,7 percent die.
Och intressant nog, med tvåpunktsbälte, dör 16,7 procent.
EnglishIf I'd known I was gonna have to put up with screaming brats pissing on my lap for 30 days out of the year,
Visste jag att jag skulle ha pinkande ungar i knäet, 30 dagar per år -
EnglishBut indeed, in recent crashes the lap-and-shoulder seatbelts, actually, are doing even better than the car seats.
Men det är så, att i nyliga olyckor klarar sig trepunktsbälten, faktiskt, än bättre än bilstolarna.
EnglishIt was my whole self melting into Michaela's lap.
Det var mitt hela själv som smälte ner i Michaelas famn.
EnglishSo the yellow bar represents car seats, the orange bar lap-and-shoulder, and the red bar lap-only seatbelts.
Den gula stapeln representerar alltså bilstolar, den orange är trepunktsbälten, och den röda tvåpunktsbälten.
EnglishIf there is, the Americans come whistling past one lap of the circuit ahead of us whatever the event, to use a sports image.
Om de är det så kör de visslande förbi oss på Gud vet vilket varv för att uttrycka det i sporttermer.
EnglishWe are generally able to express our opinion, but whether this will have any consequences or not is in the lap of the gods.
Vi får i allmänhet chansen att uttrycka vår åsikt, men om den får någon inverkan eller inte avgör gudarna.
EnglishDo we have the strength and determination to complete the final lap, or shall we miss the entrance to the stadium because we have lost our bearings?
Har vi på denna upploppssträcka nu kraften och kampviljan, eller tappar vi bort orienteringen?
EnglishAnd what you find is that the car seats and the lap-and-shoulder belts, when it comes to saving lives, fatalities look exactly identical.
Och det man finner är att bilstolarna och trepunktsbältena, vad gäller att rädda liv, så ser dödsfallen exakt lika ut.
EnglishThese gaps do not lap over the ordinary old Member States - new Member States division, but they are connected to local traditions and practices.
Skillnaderna återfinns dock inte, som ofta annars, mellan de gamla och de nya medlemsstaterna, utan de är kopplade till lokala traditioner och metoder.

Synonymer (engelska) till "lap":

lap