"Laos" - Svensk översättning

EN

"Laos" på svenska

volume_up
Laos {egenn.}
SV
volume_up
Lao {substantiv}
SV

"Laos" på engelska

volume_up
Laos {egenn.}
EN
EN

Laos {egennamn}

volume_up
1. geografi
Laos
This statement was sufficiently subversive in Laos to incur a draconian sentence.
Detta uttalande var tillräckligt omstörtande i Laos för att leda till en drakonisk dom.
The Hmong people of Laos have been attacked using helicopters and ground troops.
Hmongfolket i Laos har anfallits av helikoptrar och marktrupper.
In Laos, members of the Student Democracy Movement have been in jail since 1999.
I Laos har medlemmar av studentrörelsen för demokrati suttit i fängelse sedan 1999.
SV

Laos {egennamn}

volume_up
1. geografi
Laos
Detta uttalande var tillräckligt omstörtande i Laos för att leda till en drakonisk dom.
This statement was sufficiently subversive in Laos to incur a draconian sentence.
Hmongfolket i Laos har anfallits av helikoptrar och marktrupper.
The Hmong people of Laos have been attacked using helicopters and ground troops.
I Laos har medlemmar av studentrörelsen för demokrati suttit i fängelse sedan 1999.
In Laos, members of the Student Democracy Movement have been in jail since 1999.

Användningsexempel för "Laos" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn Laos, members of the Student Democracy Movement have been in jail since 1999.
I Laos har medlemmar av studentrörelsen för demokrati suttit i fängelse sedan 1999.
EnglishIn July, I visited Cambodia and Laos where I attended the ASEAN Regional Forum.
I juli besökte jag Kambodja och Laos där jag närvarade vid Aseans regionala forum.
EnglishThis statement was sufficiently subversive in Laos to incur a draconian sentence.
Detta uttalande var tillräckligt omstörtande i Laos för att leda till en drakonisk dom.
EnglishMy second question was whether measures are envisaged to stabilize the currency in Laos.
Min andra fråga är om man vidtar åtgärder för att stabilisera valutan i Laos.
EnglishThe agreement reached between the Community and Laos is a trade and cooperation agreement.
Det avtal som slutits mellan gemenskapen och Laos är ett handels- och samarbetsavtal.
EnglishThe Hmong people of Laos have been attacked using helicopters and ground troops.
Hmongfolket i Laos har anfallits av helikoptrar och marktrupper.
EnglishB5­0146/ 01 by Mr Haarder, on behalf of the ELDR Group, on the situation in Laos;
B5­ 0146 / 01 av Haarder för ELDR-gruppen om situationen i Laos
EnglishMr President, we once again have an urgent debate on Vietnam and Laos.
författare. - (FR) Herr talman! Återigen har vi en brådskande debatt om Vietnam och Laos.
EnglishFreedom of expression, the right of association and assembly are greatly restricted in Laos.
Yttrandefriheten, församlingsfriheten och föreningsfriheten är starkt begränsad i Laos.
EnglishIn Laos, the Council has a number of concerns over the human rights situation.
Rådet oroar sig för flera saker i Laos när det gäller situationen för de mänskliga rättigheterna.
EnglishLaos is under single-party rule, and any kind of opposition is out of the question.
Laos är ett enpartiland, och all slags opposition är utesluten.
EnglishB5­0146/01 by Mr Haarder, on behalf of the ELDR Group, on the situation in Laos;
B5­0146/01 av Haarder för ELDR-gruppen om situationen i Laos
EnglishThere is much room for improvement when it comes to the situation regarding human rights in Laos.
Det finns mycket att göra för att förbättra människorättssituationen i Laos.
EnglishYour policy is also destroying entire countries, such as Colombia, Bolivia, Peru, Laos and Burma.
Er politik är dessutom fördärvlig för länder som Colombia, Bolivia, Peru, Laos, Burma.
English   Madam President, I would like to talk about human rights in Laos.
   – Fru talman! Jag vill tala om de mänskliga rättigheterna i Laos.
EnglishIt is claimed that almost the equivalent of half a tonne of bombs per person were dropped on Laos.
Det sägs att motsvarande ungefär ett halvt ton bomber per invånare släpptes över Laos.
EnglishMr President, this afternoon in Laos the verdict has been reached in the case of three westerners.
Herr talman! I eftermiddags föll domen i processen mot de tre västerlänningarna i Laos.
EnglishThe next item is the four draft resolutions on Laos and Vietnam.
Nästa punkt är de fyra förslagen till resolution om Laos och Vietnam.
EnglishVietnam has not been liberated from the communist strait-jacket, no more than has Laos, or Cambodia.
Vietnam har inte blivit mer fritt från kommunismens ok än vad Laos och Kambodja blivit.
EnglishThe EU signs co-operation agreements with Cambodia and Laos.
Europeiska unionen undertecknar samarbetsavtal med Kambodja och Laos.

Synonymer (engelska) till "Laos":

Laos
Lao
English