"Lao" - Svensk översättning

EN

"Lao" på svenska

volume_up
Lao {substantiv}
volume_up
Laos {egenn.}
SV
SV

"lao" på engelska

EN

Lao {substantiv}

volume_up
1. språkvetenskap
Lao (även: Laotian)
First of all internal ordeals between the right wing, the 'neutralists ' and the communist Pathet Lao.
Prövningar som dels beror på inre splittringar mellan högern, de neutrala och den kommunistiska rörelsen Pathet Lao.
First of all internal ordeals between the right wing, the 'neutralists' and the communist Pathet Lao.
Prövningar som dels beror på inre splittringar mellan högern, de neutrala och den kommunistiska rörelsen Pathet Lao.
Lao (även: Laotian)
The Hmong people are living in constant fear of being attacked by Lao soldiers.
Hmongfolket är ständigt rädda för att attackeras av laotiska soldater.
They are all members of the Lao student movement for democracy.
De är alla medlemmar av den laotiska studentrörelsen för demokrati.
The Council's contacts with the Lao authorities are limited.
Rådets kontakter med de laotiska myndigheterna är begränsade.
SV

lao {utrum}

volume_up
1. språkvetenskap
lao (även: laotiska)
volume_up
Lao {substantiv}
Prövningar som dels beror på inre splittringar mellan högern, de neutrala och den kommunistiska rörelsen Pathet Lao.
First of all internal ordeals between the right wing, the 'neutralists ' and the communist Pathet Lao.
Prövningar som dels beror på inre splittringar mellan högern, de neutrala och den kommunistiska rörelsen Pathet Lao.
First of all internal ordeals between the right wing, the 'neutralists' and the communist Pathet Lao.
lao (även: laotiska)

Användningsexempel för "Lao" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Hmong people are living in constant fear of being attacked by Lao soldiers.
Hmongfolket är ständigt rädda för att attackeras av laotiska soldater.
EnglishThey are all members of the Lao student movement for democracy.
De är alla medlemmar av den laotiska studentrörelsen för demokrati.
EnglishThe Council's contacts with the Lao authorities are limited.
Rådets kontakter med de laotiska myndigheterna är begränsade.
EnglishFirst of all internal ordeals between the right wing, the 'neutralists' and the communist Pathet Lao.
Prövningar som dels beror på inre splittringar mellan högern, de neutrala och den kommunistiska rörelsen Pathet Lao.
EnglishFirst of all internal ordeals between the right wing, the 'neutralists ' and the communist Pathet Lao.
Prövningar som dels beror på inre splittringar mellan högern, de neutrala och den kommunistiska rörelsen Pathet Lao.
EnglishLater on, my colleague, Ms Morgan, will talk about the situation of the Lao-Hmong people in Laos, which is particularly appalling.
Min kollega, Eluned Morgan, kommer senare att tala om situationen för hmongfolket i Laos, som är ytterst skrämmande.
EnglishB5­0117/01 by Mrs Frassoni and Mr Gahrton, on behalf of the Verts/ALE Group, on the human rights situation in the Lao People's Democratic Republic (Laos);
B5­0117/01 av Frassoni och Gahrton för Verts/ALE-gruppen om mänskliga rättigheter i Demokratiska folkrepubliken Laos
EnglishB5­0136/01 by Mrs Morgantini and Mr Alavanos, on behalf of the GUE/NGL Group, on the human rights situation in the Lao People's Democratic Republic (Laos);
B5­0136/01 av Morgantini och Alavanos för GUE/NGL-gruppen om mänskliga rättigheter i Demokratiska folkrepubliken Laos
EnglishB5­0107/01 by Mrs Berès, Mr Naïr and Mrs Iivari, on behalf of the PSE Group, on the human rights situation in the Lao People's Democratic Republic;
B5­0107/01 av Berès, Naïr och Iivari för PSE-gruppen om situationen för de mänskliga rättigheterna i Demokratiska folkrepubliken Laos
EnglishB5­0107/ 01 by Mrs Berès, Mr Naïr and Mrs Iivari, on behalf of the PSE Group, on the human rights situation in the Lao People's Democratic Republic;
B5­ 0107 / 01 av Berès, Naïr och Iivari för PSE-gruppen om situationen för de mänskliga rättigheterna i Demokratiska folkrepubliken Laos
EnglishWe are currently debating the situations in Tibet and Hong Kong, but we could also debate the threats to Taiwan or the existence of the lao gai concentration camps in China.
Vi stöder därför till fullo den process som har pågått under de senaste åren mellan Peking och Dalai Lamas företrädare.
EnglishB5­0125/01 by Mr Hugues Martin and Mrs Sudre, on behalf of the PPE­DE Group, on the human rights situation in the Lao People's Democratic Republic (Laos);
B5­0125/01 av Hugues, Martin och Sudre för PPE­DE-gruppen om situationen för de mänskliga rättigheterna i Demokratiska folkrepubliken Laos
EnglishRegarding other Lao Hmong in camps in Thailand, a proper screening should be undertaken in order to determine the status of the offences.
Beträffande andra personer ur lao-hmongbefolkningen som kvarhålls i läger i Thailand bör en grundlig undersökning genomföras för att avgöra brottens status.
EnglishRegarding the situation in Laos, I should like to assure you that the Commission fully shares your concern about protecting human rights in the Lao People's Democratic Republic.
När det gäller situationen i Laos kan jag försäkra er om att kommissionen delar er oro för de mänskliga rättigheternas bevarande i Laos.
EnglishWe know, however, that after the fall of Saigon and the departure of the Americans from the region in 1975, Laos fell under the control of the Pathet Lao communist movement.
Man vet dock att efter Saigons fall och då amerikanerna lämnat regionen år 1975 tog den kommunistiska rörelsen Pathet Lao kontroll över Laos.
EnglishOnly legislative reform and multi-party elections can bring democracy and, at the same time, a respect for human rights in the Lao People's Democratic Republic.
Endast en lagstiftningsreform och flerpartival kan åstadkomma demokrati och samtidigt respekt för mänskliga rättigheter i Demokratiska folkrepubliken Laos.
EnglishWe are currently debating the situations in Tibet and Hong Kong, but we could also debate the threats to Taiwan or the existence of the lao gai concentration camps in China.
Vi diskuterar för närvarande situationen i Tibet och Hongkong men vi skulle också kunna diskutera hoten mot Taiwan eller förekomsten av koncentrationsläger, lao gai, i Kina.
EnglishLaos- B5­0101/01 by Mr Dupuis, Mr Pannella, Mrs Bonino, Mr Dell'Alba, Mr Turco, Mr Della Vedova and Mr Cappato, on behalf of the TDI Group, on the situation in the Lao People's Democratic Republic;
Laos- B5­0101/01 av Dupuis, Pannella, Bonino, Dell'Alba, Turco, Della Vedova och Cappato för TDI-gruppen om situationen i Demokratiska folkrepubliken Laos
EnglishLaos- B5­0101/ 01 by Mr Dupuis, Mr Pannella, Mrs Bonino, Mr Dell'Alba, Mr Turco, Mr Della Vedova and Mr Cappato, on behalf of the TDI Group, on the situation in the Lao People's Democratic Republic;
Laos- B5­ 0101 / 01 av Dupuis, Pannella, Bonino, Dell ' Alba, Turco, Della Vedova och Cappato för TDI-gruppen om situationen i Demokratiska folkrepubliken Laos

Synonymer (engelska) till "Lao":

Lao
English
Laos