"languishing" - Svensk översättning

EN

"languishing" på svenska

EN

languishing {adjektiv}

volume_up
languishing (även: languorous, lovesick)
languishing (även: languorous)

Användningsexempel för "languishing" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTen years ago, eight of these States were languishing under the tyranny of Communist dictatorships.
Därför är det oerhört angeläget att vi i Europaparlamentet gör detta uttalande idag.
EnglishTen years ago, eight of these States were languishing under the tyranny of Communist dictatorships.
För tio år sedan försmäktade åtta av dessa stater under tyranniska kommunistdiktaturer.
EnglishThe European Ecolabel, however, has been languishing away for many years.
Det har dock gått trögt för EU:s miljömärke under många år.
EnglishAmnesty says that they were arrested and have been languishing in prison camps without trial.
Amnesty har uppgifter om att de har anhållits och att de har suttit i fångläger utan rättegång.
EnglishMany of them are still languishing on the edge of solvency.
Många av dessa tynar fortfarande bort på gränsen för solvens.
EnglishMadam President, here we are on the threshold of the 21st century, yet democracy in Europe still seems to be languishing in the 19th.
Ordförande, vi står på tröskeln till det 21sta århundradet men demokratin i Europa liknar 1800tal.
EnglishThese values could, however, end up being diluted in rhetoric and languishing if we do not move from words to actions.
Dessa värderingar skulle emellertid kunna sluta urvattnade i retorik och tynande, om vi inte går från ord till handling.
EnglishHe has now spent seventeen years languishing on death row, seventeen years claiming innocence and fighting for a review of his case.
Han har nu suttit i dödens korridor i sjutton år. I sjutton år har han bedyrat sin oskuld och kämpat för en resning av målet.
EnglishThe new technology can make it possible for the film and audio material currently languishing in cellars to be made available to a much larger audience.
Det film- och ljudmaterial som nu lagras i källare kan med hjälp av nya tekniska möjligheter erbjudas till en mycket större publik.
EnglishThousands of people are today languishing in Turkish prisons for having taken part in peaceful political activities.
Tusentals människor sitter i dag fängslade för sin fredliga politiska verksamhet i Turkiet. I den turkiska delen av Kurdistan har 3 185 byar tömts de senaste fjorton åren.
EnglishThat is what this Interinstitutional Agreement says in effect, and it just goes to show that democracy in Europe is still languishing in the 19th century.
Det är kontentan av det interinstitutionella avtalet. En illustration av 1900-talets tillstånd som den europeiska demokratin befinner sig i.
EnglishThe difference between a languishing nation and one that will flourish is the recognition that we need equal access to education for both boys and girls.
Skillnaden mellan en vittrande nation och en annan som blommar är insikten att vi behöver lika tillgång till utbildning för pojkar och för flickor.
EnglishI cannot think of anything worse than languishing for 25 years among the sand dunes and being taken in by referenda year upon year, only then to starve to death.
Jag kan inte tänka mig något värre än att sitta 25 år ute bland sanddynerna, bli lurad på en folkomröstning år efter år, och sedan dessutom svälta ihjäl.
EnglishHow many cases are languishing in anticipation of decisions by the European Court of Justice instead of being resolved by means of a directive through which we spell out the ground rules?
Hur många fall ligger inte och väntar på beslut i domstolen istället för att avgöras genom ett direktiv där vi fastställer spelreglerna?
EnglishWe cannot bring back those who laid down their lives for the right to express their opinions, but we can do something for the 200 who are still languishing in Chinese jails.
Vi kan inte få tillbaka dem som offrade sina liv för yttrandefriheten, men vi kan göra någonting för de 200 som fortfarande tynar bort i kinesiska fängelser.
EnglishIt is a tragic situation because meanwhile the Angolan people are languishing in unspeakable poverty, while a few of the supposed élite are sharing the oil resources that they have seized.
Den är dramatisk, för under tiden lider det angolanska folket av en namnlös fattigdom medan en förmodad elit delar på konfiskerade oljerikedomar.
EnglishIt was then 1983, and this purely symbolic act was intended as a fraternal gesture, a hand stretched across the Indian Ocean to the man then languishing in the jails of the apartheid regime.
Året var 1983, och den rent symboliska gesten var tänkt som en utsträckt hand över Indiska oceanen, till den som då satt fast i apartheids fängelser.
EnglishHowever, the other key limb of our infrastructure is languishing in neglect and resulting decline, namely the link from Belfast to our second city, Londonderry.
Den andra huvudgrenen i vår infrastruktur, nämligen förbindelsen mellan Belfast och vår andra största stad Londonderry, håller dock på att tyna bort av försummelse och därav förfall.
EnglishHow many cases are languishing in anticipation of decisions by the European Court of Justice instead of being resolved by means of a directive through which we spell out the ground rules?
Detta skulle jag vilja bemöta genom att påpeka att det är bättre att ta den risken än att utforma ett direktiv som rubbar den europeiska sociala modellens balans.
EnglishWhat image will our Union be giving to the Obama administration, when a US citizen is languishing in a Belarusian jail and is likely to die unless something is done quickly?
Vilken signal sänder vi till Obama-administrationen när en amerikansk medborgare tynar bort i ett vitryskt fängelse och troligtvis kommer att dö om ingen snabbt gör någonting åt det?