"language of instruction" - Svensk översättning

EN

"language of instruction" på svenska

EN

language of instruction {substantiv}

volume_up
1. utbildning
language of instruction
The moves to institute Chinese as the main language of instruction in Tibetan areas raise complex and sensitive issues.
Avsikterna att införa kinesiska som huvudsakligt undervisningsspråk i tibetanska områden väcker komplexa och känsliga frågor.
For the decimated Slovak minority, Hungarian is used exclusively as the language of instruction in the ethnic minority schools in Hungary.
För den decimerade slovakiska minoriteten används endast ungerska som undervisningsspråk i skolorna för etniska minoriteter i Ungern.
Given this, we are very justifiably concerned about the news which we recently received that the status of the Tibetan language as a language of instruction might be being weakened.
Med hänvisning till detta är vi givetvis oroade av de nyheter vi just fått ta del av om att tibetanskans ställning som undervisningsspråk kan komma att försvagas.

Användningsexempel för "language of instruction" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn the Hungarian minority schools, the language of instruction is exclusively Hungarian.
Undervisningsspråket är uteslutande ungerska i skolor för ungerska minoriteter.
EnglishTibet - plans to make Chinese the main language of instruction
Tibet - planer på att göra kinesiska till det huvudsakliga undervisningsspråket
EnglishThe moves to institute Chinese as the main language of instruction in Tibetan areas raise complex and sensitive issues.
Avsikterna att införa kinesiska som huvudsakligt undervisningsspråk i tibetanska områden väcker komplexa och känsliga frågor.
EnglishThe next item is the debate on six motions for resolutions on Tibet - plans to make Chinese the main language of instruction.
Nästa fråga är en debatt om sex resolutionsförslag om ”Tibet - planer på att göra kinesiska till det huvudsakliga undervisningsspråket”.
EnglishFor the decimated Slovak minority, Hungarian is used exclusively as the language of instruction in the ethnic minority schools in Hungary.
För den decimerade slovakiska minoriteten används endast ungerska som undervisningsspråk i skolorna för etniska minoriteter i Ungern.
EnglishGiven this, we are very justifiably concerned about the news which we recently received that the status of the Tibetan language as a language of instruction might be being weakened.
Med hänvisning till detta är vi givetvis oroade av de nyheter vi just fått ta del av om att tibetanskans ställning som undervisningsspråk kan komma att försvagas.
EnglishThe intention of the Chinese authorities to introduce Mandarin Chinese as the primary language of instruction in schools violates the rights of the indigenous people of Tibet.
De kinesiska myndigheternas planer på att införa mandarin som det huvudsakliga undervisningsspråket i skolan utgör en kränkning av den tibetanska ursprungsbefolkningens rättigheter.

Liknande översättningar för "language of instruction" på svenska

instruction substantiv
language substantiv
of preposition