"language-learning" - Svensk översättning

EN

"language-learning" på svenska

EN

language-learning {substantiv}

volume_up
language-learning (även: language acquisition)
Mr Mavrommatis called on the Commission to encourage early language learning.
Manolis Mavrommatis uppmanade kommissionen att uppmuntra språkinlärning.
We have agreed with Member States to promote language learning as early as possible.
Vi har kommit överens med medlemsstater om att främja språkinlärning så tidigt som möjligt.
Another priority is to develop early language learning.
Ett annat prioriterat mål är att utveckla tidig språkinlärning.

Användningsexempel för "language-learning" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMr Mavrommatis called on the Commission to encourage early language learning.
Manolis Mavrommatis uppmanade kommissionen att uppmuntra språkinlärning.
EnglishWe have agreed with Member States to promote language learning as early as possible.
Vi har kommit överens med medlemsstater om att främja språkinlärning så tidigt som möjligt.
EnglishCompulsory schooling involves learning the language of the country and possibly other languages.
Obligatorisk skolgång innebär att lära sig landets språk och kanske också andra språk.
EnglishLearning one language is not an adequate basis for multilingualism.
Att lära sig ett enda språk räcker inte som grund för flerspråkighet.
EnglishWe are talking about the cultural project of promoting cross-frontier language learning.
Vi talar om kulturella och språkliga insatser över gränserna.
EnglishThe composition and ways of learning foreign language will play a very important role.
Sammansättningen av och olika sätt att lära sig främmande språk kommer att spela en mycket viktig roll.
EnglishI agree with him that the EU should have an Agency on Linguistic Diversity and Language Learning.
Jag delar hans uppfattning att EU behöver ett eget institut för mångspråkighet och språkinlärning.
EnglishForeign language learning is indeed the key to integration.
Att lära sig ett främmande språk är ju nyckeln till integration.
EnglishThis is why I support the report of Mr Manolis Mavrommatis, which actively recommends early language learning.
Därför stöder jag Manolis Mavrommatis betänkande, där tidig språkinlärning rekommenderas.
EnglishThis is why I support the report of Mr Manolis Mavrommatis, which actively recommends early language learning.
Därför stöder jag Manolis Mavrommatis betänkande, där tidig språkinlärning rekommenderas.
EnglishAnother priority is to develop early language learning.
Ett annat prioriterat mål är att utveckla tidig språkinlärning.
EnglishIt is important for us to share our various experiences of linguistic diversity and language learning.
Det är viktigt att vi delar med oss av våra olika erfarenheter av mångspråkighet och språkinlärning.
EnglishEuropean Youth Portal > Studying > Language learning
Europeiska ungdomsportalen > Studera > Språkinlärning
EnglishIn many countries foreign language learning tends to mean simply learning English.
I flera länder finns en tendens att undervisning i främmande språk helt enkelt har kommit att betyda att lära sig engelska.
EnglishI find this approach interesting and worth pursuing in future discussions on the subject of language learning.
Jag ser denna infallsvinkel som intressant och värd att följa upp i diskussionen om detta ämne.
EnglishEvidence suggests this may result in faster language learning and more advanced mother-tongue skills.
Det har visat sig att detta leder till både snabbare språkinlärning och fördjupade kunskaper i modersmålet.
EnglishIt is absolutely essential that language learning be supported.
Språkstudier måste ovillkorligen understödjas.
EnglishWe must also give our support to the proposal for a multiannual programme on linguistic diversity and language learning.
Vi stöder också förslaget till ett flerårigt program för mångspråkighet och språkinlärning.
EnglishThe first three years of a child's life are crucial for the development of the brain and for language learning.
De första tre åren av ett barns liv är extremt viktiga för hjärnans utveckling och språkinlärningen.
EnglishThe promotion of language learning and linguistic diversity is part of the specific objectives of the entire programme.
Att främja språkinlärning och språklig mångfald ingår bland de specifika målen för hela programmet.

Liknande översättningar för "language-learning" på svenska

learning substantiv
language substantiv
rote learning substantiv
centre of learning substantiv
Swedish
language review substantiv
language training substantiv
language laboratory substantiv
organizational learning substantiv
adaptive learning substantiv
life-long learning substantiv
language police substantiv
joyful learning substantiv