EN

landscape {substantiv}

volume_up
1. allmänt
landscape (även: province, scenery)
The European financial landscape is becoming commercially more attractive.
Europas finansiella landskap blir mer kommersiellt attraktivt.
Their landscape and environmental benefits are valued by tourists all over the world.
Deras landskap och miljöfördelar uppskattas av turister över hela världen.
These clouds will overshadow our economic landscape in the coming years.
Dessa moln kommer att överskugga vårt ekonomiska landskap under de närmaste åren.
This applies especially to the landscape and climate.
Det gäller inte minst natur och klimat.
This means that food does not just stand for market forces, but also for public health, landscape and nature.
Det betyder att livsmedel inte bara är marknad utan även folkhälsa, landskap och natur.
In an effort to limit costs, the interests of nature and the landscape are often overlooked.
För att begränsa kostnaderna bortses ofta från natur- och miljöintressen.
2. "painting; process"
3. "painting; product"

Användningsexempel för "landscape" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd the impact of the learning landscape has been pretty surprising and amazing.
Effekterna av lärandelandskapet har varit ganska överraskande och fantastiska.
EnglishIt is true that the landscape of the internal energy market has changed radically.
Det är sant att landskapet på den inre energimarknaden har förändrats radikalt.
EnglishPolitical calm, allowing the political landscape in Kosovo to take shape, are musts.
Politisk vila, utkristallisering av det politiska landskapet i Kosovo är ett must.
EnglishIt does not adversely impact the environment and it protects the rural landscape.
Den här verksamheten påverkar inte miljön negativt och den skyddar jordbrukslandskapet.
EnglishBut he deflected everything away from his ingenuity into working with his landscape.
Men han avledde allting från sin påhittighet till att jobba med omgivningen.
EnglishVariations in the European landscape and countryside are examples of this.
Skiftningar i den europeiska landskapsmiljön och skiftningar i naturen är exempel.
EnglishThese clouds will overshadow our economic landscape in the coming years.
Dessa moln kommer att överskugga vårt ekonomiska landskap under de närmaste åren.
EnglishWe need to imagine what a landscape of the world's fears might look like.
Vi behöver föreställa oss hur ett landskap av världens rädslor skulle kunna se ut.
EnglishThe subsidies also enable diversity in farming and contribute to landscape conservation.
Dessutom bidrar de till att skapa mångfald inom jordbruket och bevara landskapet.
EnglishIn short, we have witnessed an extraordinary transformation in the US banking landscape.
Vi har kort sagt fått se en enorm förändring i det amerikanska banklandskapet.
EnglishYou need page 5 to be in landscape (horizontal) format, to accommodate a table better.
På sidan 5 behöver du liggande format för att få bättre plats med en tabell.
EnglishTheir landscape and environmental benefits are valued by tourists all over the world.
Deras landskap och miljöfördelar uppskattas av turister över hela världen.
EnglishPlace the cursor immediately before the text that you want printed in landscape format.
Placera markören direkt framför texten som ska skrivas ut i liggande format.
EnglishAt the end of the page in landscape format, choose Insert - Manual Break.
I slutet av sidan med liggande format väljer du kommandot Infoga - Manuell brytning.
EnglishAs a result, I am prevented from admiring the landscape, and that is not acceptable.
Resultatet är att jag hindras från att njuta av landskapet, och det är inte acceptabelt.
EnglishRivers have been polluted and motorways which blot the Tibetan landscape have appeared.
Floder har förorenats och motorvägar som skämmer det tibetanska landskapet har byggts.
EnglishWe can be proud of our response so far to this rapidly changing landscape.
Vi kan känna oss stolta över vårt gensvar hittills på detta snabbt föränderliga klimat.
EnglishPoland has enormous natural resources, with a landscape of outstanding natural beauty.
Polen har fantastiska naturtillgångar med ett makalöst vackert landskap.
English'What a beautiful sight, a fairytale landscape!'
Snön föll med stora flingor. ?Vilket vackert landskap, vilket sagolandskap!? tänkte jag.
EnglishThis is probably the most exciting new development in the European research landscape.
Detta är förmodligen den mest spännande nya utvecklingen för den europeiska forskningen.

"landscaped garden" på svenska

landscaped garden
Swedish
  • anlagd trädgård
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"landscape garden" på svenska

landscape garden
Swedish
  • landskap trädgård
Mera chevron_right

"landscape gardener" på svenska

landscape gardener
Swedish
  • landskapsträdgårdsmästare
  • landskap trädgårdsmästare
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "landscape":

landscape
landscaping
landscaper
landscape architect