"landing page" - Svensk översättning

EN

"landing page" på svenska

EN

landing page {substantiv}

volume_up
landing page

Användningsexempel för "landing page" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAs part of this goal, we've improved how we review and measure landing page quality.
Som en del av vårt mål har vi förbättrat hur vi granskar och mäter målsidors kvalitet.
English(This will cause higher CPCs for any landing page for which you've restricted access.)
(Det leder till högre kostnad per klick för alla målsidor som du har begränsat åtkomsten till.)
EnglishIf your site uses redirects, the redirecting page becomes the landing page's referrer.
Om du använder omdirigeringar på din webbplats blir sidan som omdirigerar målsidans hänvisning.
EnglishBelow are some of the things we encourage you to keep in mind when designing your landing page.
Här nedan är ett antal saker att tänka på när du utformar din målsida.
EnglishThe relevance of your landing page is an important part of the AdWords quality review process.
Målsidans relevans är en viktig del av AdWords kvalitetsgranskning.
EnglishUnlike Quality Score, we don't give you a specific number that shows your landing page quality.
Till skillnad mot kvalitetsresultatet får du inte en siffra som visar kvaliteten på målsidan.
EnglishRather than giving you a "Poor" landing page quality status, you won't get a score at all.
Då får du ingen kvalitetsstatus alls, inte ens statusen Dålig.
EnglishFor example, is your landing page relevant to what a visitor is looking for?
Är till exempel målsidan relevant för en besökare?
EnglishYou should also review our mobile landing page best practices.
Läs också våra bästa tillvägagångssätt för mobilmålsidor.
EnglishFor example, if your landing page happens to contain malware (like a virus), that's a pretty bad landing page.
Om målsidan t.ex. råkar innehålla skadliga program (som virus) är det en mycket dålig målsida.
EnglishIf you're trying to improve your landing page quality, it might be time to give your landing pages a tune-up.
Om du försöker att göra målsidans kvalitet bättre kan det vara dags att trimma in själva målsidan.
EnglishA good landing page experience can help you gain the trust of your customers and keep them coming back to your site.
En bra och gångbar målsida kan göra att du vinner kundernas förtroende så att de kommer tillbaka.
EnglishMany things can affect your landing page quality.
Många faktorer kan påverka målsidans kvalitet.
EnglishSite policies refer to the advertising policies that we use to evaluate your landing page (and overall website).
Webbplatspolicyer refererar till annonseringspolicyerna som vi använder när vi utvärderar målsidan (och webbplatsen).
EnglishYour landing page quality affects not only your Quality Score, but also your advertising costs and ad position.
Målsidans kvalitet påverkar inte bara kvalitetsresultatet, utan också dina annonseringskostnader och annonsplaceringen.
EnglishThe parameter used in auto-tagging is called "gclid" and will show up in your landing page URL when a user arrives at your site from your ad.
Parametern som används vid automatisk märkning kallas "gclid".
EnglishIf you've made significant changes to improve your landing page quality, it could lead to higher Quality Scores over time.
Om du har gjort betydande förbättringar av målsidans kvalitet kan det leda till bättre kvalitetsresultat på lång sikt.
EnglishFor a visit to be attributed to the correct source, the landing page for the visit must have the tracking code properly installed.
För att besök ska kunna tilldelas rätt källa måste spårningskoden vara rätt installerad på målsidan som besöks.
EnglishMake sure each product and landing page pair has its own ad group, and then set a unique maximum CPA bid for each ad group.
Se till att varje produkt och målsida har en egen annonsgrupp och ange sedan ett unikt högsta CPA-bud för varje annonsgrupp.
EnglishFor this reason, we recommend placing the Google Analytics tracking code on the redirecting page as well as on the landing page.
Därför rekommenderar vi att du placerar spårningskoden för Google Analytics både på sidan som omdirigerar samt på målsidan.

Liknande översättningar för "landing page" på svenska

landing substantiv
page substantiv
home page substantiv
to page verb
back page substantiv
front page substantiv
Swedish
web page substantiv
Swedish
full page substantiv
Swedish