"landfill site" - Svensk översättning

EN

"landfill site" på svenska

SV
EN

landfill site {substantiv}

volume_up
landfill site (även: landfill)
There is a very large landfill site in Spain, for example, and this will not be closed until it is completely full, which will not be for some decades.
I Spanien finns det till exempel en mycket stor deponi som inte stängs förrän den är helt full, det kommer att ta tiotals år till.
The waste was subsequently left in an open landfill site with the result that heavy metals seeped into the surrounding environment, causing the local population serious health problems.
Avfallet lades sedan i en öppen deponi med konsekvensen att läckage av tungmetaller skett i omgivningen och att lokalbefolkningen drabbats av allvarliga hälsoproblem.

Användningsexempel för "landfill site" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Englishthere are now reports that the Greek authorities intend to establish a new landfill site in the area of Keratea in Attica.
Samtidigt uppges de grekiska myndigheterna vilja anlägga en ny avfallsdeponi i området Keratea på Attika.
EnglishLandfill site gas can be burned, but the volume of waste should not be increased just so that more gas can be burned than before.
Gasen som bildas på soptipparna kan brännas, men avfallsmängderna bör inte ökas bara för att vi skall kunna bränna allt mer gas.
EnglishThere is a very large landfill site in Spain, for example, and this will not be closed until it is completely full, which will not be for some decades.
I Spanien finns det till exempel en mycket stor deponi som inte stängs förrän den är helt full, det kommer att ta tiotals år till.
EnglishIn addition, the disposal of the treated sewage sludge in the sanitary landfill site at Ano Liosia is considered to be a factor which will lead to the saturation of the site.
Dessutom anses det att deponin i Ano Liosia kommer att fyllas om det behandlade avfallsslammet deponeras där.
EnglishOne solution is to transport large quantities of untreated sewage sludge by ship and lorry to the sanitary landfill site in Ano Liosia, on the mainland outside Athens.
En lösning är att transportera stora mängder obehandlat avfallsslam med fartyg och lastbil till deponin i Ano Liosia på fastlandet utanför Aten.
EnglishAs the Commission will be aware, the decision to establish a landfill site in the area of Grammatiko in Attica has met with a storm of social unrest which has not yet abated;
Som Europeiska kommissionen känner till vållade beslutet att anlägga en avfallsdeponi i området Grammatiko på Attika kraftiga samhällsprotester, vilka fortsätter än i dag.
EnglishI seem to remember a publicity stunt that featured an enormous mound of bottles which were no longer going to be returned for refilling but were simply going to be dumped in a landfill site.
Jag har ett minne av en aktion med ett enormt berg av flaskor som inte längre skulle återlämnas för påfyllning utan helt enkelt skulle grävas ned på en soptipp.
EnglishThe waste was subsequently left in an open landfill site with the result that heavy metals seeped into the surrounding environment, causing the local population serious health problems.
Avfallet lades sedan i en öppen deponi med konsekvensen att läckage av tungmetaller skett i omgivningen och att lokalbefolkningen drabbats av allvarliga hälsoproblem.
EnglishIts symptoms are bank collapses, the socialisation of banks and insurance companies, and a junk bank used for the socialisation of debts and as a landfill site for bank waste.
Dess symtom är bankkollapser, förstatligande av banker och försäkringsbolag samt en skräpbank som används för förstatligande av skulder och som en soptipp där man kan gräva ned bankavfall.

Liknande översättningar för "landfill site" på svenska

landfill substantiv
site substantiv
web site substantiv
camp site substantiv
archaeological site substantiv
to site verb
camping site substantiv
building site substantiv
Swedish
burial site substantiv
accident site substantiv