"land register" - Svensk översättning

EN

"land register" på svenska

EN

land register {substantiv}

volume_up
land register (även: cadaster)
However, there is something that has been forgotten in Greece for decades, and this brings me to the cause of the recent disaster: namely the need to set up a land register.
Det finns emellertid något som man glömt i åratal i Grekland och det leder mig till orsaken till den senaste katastrofen, nämligen behovet av att upprätta ett fastighetsregister.

Användningsexempel för "land register" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishGreece is the only country to have neither a forest register nor a land register.
Grekland är det enda landet som varken har ett jord- eller skogregister.
EnglishProblems have continued since the land register began to function.
Det återstår fortfarande gott om problem, ända från ett fungerande jordregister.
EnglishI tabled a priority question to the Commission on 15 February 2001 on the work of the national land register in Greece.
Redan den 15 februari 2001 framställde jag en prioriterad fråga till kommissionen om arbetet med fastighetsregistret i Grekland.
EnglishThe computerisation of the land register, on the other hand, should reduce the number of civil court cases attributable to denationalisation.
Uppdateringen av fastighetsregistren borde däremot minska antalet civilmål som har samband med privatiseringen.
EnglishHowever, there is something that has been forgotten in Greece for decades, and this brings me to the cause of the recent disaster: namely the need to set up a land register.
Det finns emellertid något som man glömt i åratal i Grekland och det leder mig till orsaken till den senaste katastrofen, nämligen behovet av att upprätta ett fastighetsregister.
EnglishOf course, I will not omit to say that I consider it important to fund precursor products supporting the land register, supporting the land registrations which will follow.
Jag kommer naturligtvis inte utelämna att jag anser det vara viktigt att finansiera initiala projekt för att stödja markregistret i syfte att ge stöd åt den efterföljande markregistreringen.

Liknande översättningar för "land register" på svenska

land substantiv
register substantiv