"lamps" - Svensk översättning

EN

"lamps" på svenska

SV
volume_up
lamp {substantiv}
volume_up
arc lamp {substantiv}
volume_up
floor lamp {substantiv}
EN

lamps {pluralis}

volume_up
lamps
We have not set up specific recycling targets for light bulbs, only for fluorescent lamps.
Vi har inte ställt upp specifika återvinningsmål för lampor, enbart för lysrör.
This directive primarily relates to radiation sources such as lasers and infrared lamps.
Detta direktiv handlar huvudsakligen om strålning från källor som laser och infraröda lampor.
As well as disappointing consumers, this damages the general reputation of all lamps which are more energy-efficient than incandescent light bulbs.
Detta är en besvikelse för konsumenterna och skadar dessutom det allmänna anseendet för alla lampor som är mer energieffektiva än glödlampor.

Användningsexempel för "lamps" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe have not set up specific recycling targets for light bulbs, only for fluorescent lamps.
Vi har inte ställt upp specifika återvinningsmål för lampor, enbart för lysrör.
EnglishThis directive primarily relates to radiation sources such as lasers and infrared lamps.
Detta direktiv handlar huvudsakligen om strålning från källor som laser och infraröda lampor.
EnglishThere are more neon lamps than MEPs here tonight.
Det finns fler neonlampor än parlamentsledamöter här i kväll.
EnglishMy group want the lamps to stay on in Europe and, therefore, we will vote wholeheartedly against the report.
Min grupp vill att lamporna ska fortsätta att lysa i Europa och kommer därför att med kraft rösta mot betänkandet.
EnglishBecause, otherwise, the lamps will go out in Europe and we will be paving the way for a dark future for our children.
Jo, för annars kommer lamporna att slockna i Europa, och vi banar vägen för en mörk framtid för våra barn.
EnglishThe question relates to CFL, or compact fluorescent lamps.
EnglishWe must also exclude from this system those products which seem particularly difficult to collect, such as incandescent lamps, for example.
Man bör därför utesluta produkter som förefaller särskilt svåra att samla in, exempelvis glödtrådslampor.
EnglishLight the lamps down there!
EnglishAs well as disappointing consumers, this damages the general reputation of all lamps which are more energy-efficient than incandescent light bulbs.
Detta är en besvikelse för konsumenterna och skadar dessutom det allmänna anseendet för alla lampor som är mer energieffektiva än glödlampor.
English(NL) Mr President, on the eve of World War I, the British Minister, Sir Edward Grey, spoke these words: ' The lamps are going out all over Europe.
(NL) Herr talman! Strax innan första världskriget bröt ut sade den brittiska ministern Sir Edward Grey följande: ”Lamporna håller på att slockna över hela Europa.
EnglishIt will be hard to explain why lamps should be standardised and why we produce initiatives and legislation on the matter when, at the same time, we are too busy to look after our own citizens.
Syftet med denna konferens är faktiskt att granska hur solidaritetsfonden har använts av flera olika europeiska regioner.
EnglishI do not think much of banning mercury and a whole group of craft businesses from the EU market tomorrow while at the same time wanting to screw mercury lamps into our light fittings.
Jag kan inte förstå dem som från och med morgon inte längre vill tillåta kvicksilver och en rad olika hantverk på EU:s marknad men samtidigt vill skruva i kvicksilverlampor i våra lampsocklar.

Synonymer (engelska) till "arc lamp":

arc lamp
English