"lamp" - Svensk översättning

EN

"lamp" på svenska

volume_up
lamp {substantiv}
SV
volume_up
arc lamp {substantiv}
volume_up
floor lamp {substantiv}
EN

lamp {substantiv}

volume_up
lamp (även: light)
'A Siemens ' can be a lamp, a washing machine or a nuclear power station.
En " Siemens " kan vara en lampa, en tvättmaskin eller ett kärnkraftverk.
'A Siemens' can be a lamp, a washing machine or a nuclear power station.
En "Siemens" kan vara en lampa, en tvättmaskin eller ett kärnkraftverk.
Var inte orolig, jag fixar en annan lampa.
lamp (även: lantern)
Tänd lyktorna därnere.

Användningsexempel för "lamp" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English'A Siemens ' can be a lamp, a washing machine or a nuclear power station.
En " Siemens " kan vara en lampa, en tvättmaskin eller ett kärnkraftverk.
English'A Siemens' can be a lamp, a washing machine or a nuclear power station.
En "Siemens" kan vara en lampa, en tvättmaskin eller ett kärnkraftverk.
EnglishDo you really love the lamp, or are you saying it because you saw it?
Älskar du verkligen lampan eller sa du det för att du såg den?
EnglishAnd I think by the time this lamp came about, (Laughter) I had finally made peace with those dogs.
Jag tror att när den här lampan kom till (Skratt) så hade jag äntligen slutit fred med dom där hundarna.
EnglishIn too many cases, the light which they emit is dimmer than promised and becomes dimmer still as the lamp ages.
Det ljus som de utstrålar är i alltför många fall svagare än utlovat och försvagas ju äldre lampan blir.
EnglishDon't worry, I'll get another lamp.
EnglishAnd you see the lamp here, I know.
EnglishAnd then an artist came to them -- this is a true artist's rendering -- he wants to build a 55-foot tall lava lamp in the center of town.
Och så kom konstnären -- det här är en riktig skiss --- och han ville bygga en 20 meters lavalampa i mitten av stan.
EnglishI grew up with that lamp shade.
EnglishWhat did I tell you about the lamp?
EnglishLadies, just bring the lamp up a bit.
EnglishThis lamp is an LED lamp.
EnglishI drank a lava lamp.
EnglishFurther south-west, in France, my parents spent many days in the dim light of the petroleum lamp which I had given to them once as a present.
Längre ner i sydvästra Frankrike fick mina föräldrar dag efter dag dra nytta av det milda ljuset från den oljelampa som jag hade skänkt dem en gång.
EnglishMany machines have a small red lamp that glows constantly to show that the equipment is still on and that it is consuming energy to some extent.
Många apparater har en liten röd lampa som ständigt lyser och visar att någon strömkrets kontinuerligt är påslagen och att den i någon mån drar ström.
EnglishToday, if you manufacture a lamp, you have to register it in all 27 Member States in order to be able to sell it, simply because of the waste directive.
Om man tillverkar en lampa i dag måste man registrera den i alla 27 medlemsstater för att kunna sälja den, bara på grund av avfallsdirektivet.
EnglishThe right to express one' s opinions without fear or consequence is to borrow a phrase from the great English judge Lord Devlin, -A lamp that shows that freedom lives.'
Rätten att uttrycka sina åsikter utan rädsla eller konsekvenser är, för att låna en mening från den store engelske domaren Lord Devlin, "En lampa som visar att friheten lever."
EnglishThe right to express one's opinions without fear or consequence is to borrow a phrase from the great English judge Lord Devlin, -A lamp that shows that freedom lives
Rätten att uttrycka sina åsikter utan rädsla eller konsekvenser är, för att låna en mening från den store engelske domaren Lord Devlin, " En lampa som visar att friheten lever. "

Synonymer (engelska) till "arc lamp":

arc lamp
English