EN

lamentable {adjektiv}

volume_up
Both his reports are of a lamentable standard, and cast him into ridicule as a lawyer.
Båda hans rapporter är av bedrövlig kvalitet, och de har gjort honom till åtlöje som advokat.
First, that apart from fire fighters, the organisation of State institutions was lamentable.
För det första var de statliga institutionernas organisation, med undantag av brandkåren, bedrövlig.
The reality is that human rights in Russia are constantly under pressure and the state of democracy there is lamentable.
Sanningen är att de mänskliga rättigheterna i Ryssland är under konstant tryck och demokratins status är bedrövlig.
There are still examples of lamentable intolerance in Germany today.
Det finns fortfarande exempel på beklaglig intolerans i Tyskland i dag.
The process by which the Council selected the President of the Central Bank, however, was lamentable.
Rådets urvalsprocess för Europeiska centralbankens direktion var emellertid beklaglig.
The current division between the Member States on key foreign policy issues is lamentable.
Den nuvarande splittringen mellan medlemsstaterna i avgörande utrikespolitiska frågor är beklaglig.

Användningsexempel för "lamentable" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is lamentable that the Commission should succumb to the lobbyists' activities.
Det är beklagligt att kommissionen är utsatt för denna lobbyverksamhet.
EnglishIt is lamentable that the Commission should succumb to the lobbyists ' activities.
Det är beklagligt att kommissionen är utsatt för denna lobbyverksamhet.
EnglishThe human rights activist Soe Thein has been treated in a lamentable manner.
Människorättsaktivisten Soe Thein har behandlats på ett bedrövligt sätt.
EnglishIt is lamentable that the Socialists have always gone along with this ludicrous situation.
Det är beklagansvärt att socialisterna fortfarande finner sig i denna mystifiering.
EnglishPerhaps you might be able to contribute to resolving this lamentable situation.
Kanske kan ni bidra till att lösa denna så beklagansvärda situation.
EnglishThe balance sheet of more than three years of negotiations is positively lamentable.
Resultatet av mer än tre års förhandlingar är helt enkelt beklämmande.
EnglishI also find it lamentable that the rapporteur waters down the Commission's proposals.
Jag tycker också att det är beklagligt att föredraganden urvattnar kommissionens förslag.
EnglishCommunity responsibility for this lamentable lack of progress should not be diminished.
Gemenskapens ansvar för denna beklagliga stagnation kan inte förringas.
EnglishBoth his reports are of a lamentable standard, and cast him into ridicule as a lawyer.
Båda hans rapporter är av bedrövlig kvalitet, och de har gjort honom till åtlöje som advokat.
EnglishThe lamentable fact is that this is another indication of the ‘importance’ attached to this issue.
Beklagligt nog är detta ytterligare en indikation på den här frågans ”betydelse”.
EnglishI would like to say formally here that the mass returns are a lamentable practice ...
Jag vill säga formellt här att massåtersändandena är sorgliga ...
EnglishThere are still examples of lamentable intolerance in Germany today.
Det finns fortfarande exempel på beklaglig intolerans i Tyskland i dag.
EnglishThe lamentable fact is that this is another indication of the ‘ importance ’ attached to this issue.
Beklagligt nog är detta ytterligare en indikation på den här frågans ” betydelse ”.
EnglishThat is what has emerged from your Presidency, and it is lamentable.
Detta är resultatet av ert ordförandeskap, och det är beklagligt.
EnglishThe process by which the Council selected the President of the Central Bank, however, was lamentable.
Rådets urvalsprocess för Europeiska centralbankens direktion var emellertid beklaglig.
EnglishTheir expressions of disdain are clear enough: witness the lamentable turnout in European elections.
Människornas förakt talar för sig självt – se bara på det usla valdeltagandet i EU-valen.
EnglishThe current division between the Member States on key foreign policy issues is lamentable.
Den nuvarande splittringen mellan medlemsstaterna i avgörande utrikespolitiska frågor är beklaglig.
EnglishIt is a lamentable fact that, in Iraq, terror, torture and murder are arbitrary and a part of daily life.
Faktum kvarstår att godtycke, terror, tortyr och mord tyvärr hör till vardagen i Irak.
EnglishMost lamentable of all is the fact that women cannot benefit fully even from fundamental rights.
Det värsta av allt är att kvinnor inte ens kan utnyttja sina grundläggande rättigheter fullt ut.
EnglishFirst, that apart from fire fighters, the organisation of State institutions was lamentable.
För det första var de statliga institutionernas organisation, med undantag av brandkåren, bedrövlig.

Synonymer (engelska) till "lamentable":

lamentable
lamentably
lament
lamentation