"lama" - Svensk översättning

EN

"lama" på svenska

volume_up
lama {substantiv}
SV
SV

"lama" på engelska

EN
EN

lama {substantiv}

volume_up
1. "buddhist monk", religion
lama
volume_up
lama {utr.} (buddistisk munk)
The time has come to open direct negotiations between China and the Dalai Lama.
Ögonblicket är nu inne att inleda direkta förhandlingar mellan Kina och Dalai Lama.
The Dalai Lama will be our guest tomorrow and will address this Parliament.
Dalai Lama kommer att gästa oss i morgon och kommer att tala till parlamentet.
The Beijing Government must fulfil its promise and initiate talks with the Dalai Lama.
Beijingregeringen måste uppfylla sitt löfte och inleda samtal med Dalai Lama.
SV

lama {utrum}

volume_up
1. "buddistisk munk", religion
lama
volume_up
lama {substantiv} (buddhist monk)
Ögonblicket är nu inne att inleda direkta förhandlingar mellan Kina och Dalai Lama.
The time has come to open direct negotiations between China and the Dalai Lama.
Dalai Lama kommer att gästa oss i morgon och kommer att tala till parlamentet.
The Dalai Lama will be our guest tomorrow and will address this Parliament.
Beijingregeringen måste uppfylla sitt löfte och inleda samtal med Dalai Lama.
The Beijing Government must fulfil its promise and initiate talks with the Dalai Lama.
2. zoologi
lama
volume_up
llama {substantiv}
Are there llamas in China?

Användningsexempel för "lama" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe time has come to open direct negotiations between China and the Dalai Lama.
Ögonblicket är nu inne att inleda direkta förhandlingar mellan Kina och Dalai Lama.
EnglishWe cannot allow a situation in which the Dalai Lama's name is linked with terrorism.
Vi kan inte tillåta en situation där Dalai Lamas namn förknippas med terrorism.
EnglishI have just returned from India, from visiting the Dalai Lama in Dharamsala.
Jag har just kommit tillbaka från Indien, där jag besökte Dalai Lama i Dharamsala.
EnglishThe Chinese Premier blames the Dalai Lama for the situation that has arisen.
Kinas premiärminister skyller Dalai Lama för den situation som har uppkommit.
EnglishThe Dalai Lama will be our guest tomorrow and will address this Parliament.
Dalai Lama kommer att gästa oss i morgon och kommer att tala till parlamentet.
EnglishDialogue between the Chinese government and Envoys of the Dalai Lama (vote)
Dialogen mellan den kinesiska regeringen och Dalai Lamas sändebud (omröstning)
EnglishThe Dalai Lama was here only in December, speaking on behalf of Tibet in the plenary.
Dalai lama var här så sent som i december och talade på Tibets vägnar här i plenum.
EnglishDialogue between the Chinese government and Envoys of the Dalai Lama (debate)
Dialogen mellan den kinesiska regeringen och Dalai Lamas sändebud (debatt)
EnglishFinally, President Obama recently met with the Dalai Lama in the White House.
Slutligen träffade president Barack Obama nyligen Dalai Lama i Vita huset.
EnglishThe Beijing Government must fulfil its promise and initiate talks with the Dalai Lama.
Beijingregeringen måste uppfylla sitt löfte och inleda samtal med Dalai Lama.
EnglishIn a letter he thanked Chancellor Angela Merkel for having received the Dalai Lama.
I ett brev tackade han förbundskansler Angela Merkel för att hon tagit emot Dalai Lama.
English(DE) Mr President, Angela Merkel received the Dalai Lama at the Chancellery yesterday.
(DE) Herr talman! Angela Merkel tog i går emot Dalai Lama i förbundskanslerns kansli.
EnglishAs a result of the uprising, the Dalai Lama and 80 000 Tibetans had to leave their country.
Som en följd av upproret tvingades Dalai Lama och 80 000 tibetaner lämna landet.
EnglishThe Dalai Lama has urged his people to maintain the path of non-violence.
Dalai lama har uppmanat sitt folk att fortsätta följa ickevåldsprincipen.
EnglishSympathy has long been the message of the much-acclaimed speeches and books of the Dalai Lama.
Medkänsla har länge varit budskapet i Dalai Lamas mycket hyllade tal och böcker.
EnglishWe also called for the Chinese to resume negotiations with the Dalai Lama.
Vi uppmanade även kineserna att återuppta förhandlingar med Dalai Lama.
EnglishWe can take a leaf from President Obama's book: he had the courage to receive the Dalai Lama.
Vi kan ta ett blad ur president Obamas bok: han hade modet att ta emot Dalai Lama.
EnglishA letter came through from the Dalai Lama saying, "This is an amazing thing.
Ett brev kom från Dalai Lama där han sa: "Det här är en utmärkt idé.
EnglishThe Dalai Lama was once in Portugal, and there was a lot of construction going on everywhere.
Dalai Lama besökte en gång Portugal och det pågick en massa byggnadsarbeten överallt.
EnglishIt is cowardly and dishonest to claim the Dalai Lama is inspiring the riots.
Det är fegt och oärligt att säga att Dalai Lama stöder upproren.