"laid bare" - Svensk översättning

EN

"laid bare" på svenska

volume_up
laid bare {perf. part.}
SV
EN

laid bare {perfektparticip}

volume_up
laid bare

Användningsexempel för "laid bare" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe crisis has ruthlessly laid bare the weaknesses of the common currency system.
Krisen har skoningslöst blottat svagheterna i det gemensamma valutasystemet.
EnglishEven better, the true costs of the service provided will be laid bare.
Och ännu bättre är att de faktiska kostnaderna för den tjänst som tillhandahålls kommer att framgå klart.
English   Mr President, the debate over the last few weeks has laid bare the whole dilemma of the lack of political direction here.
   Herr talman! Debatten under de senaste veckorna har visat på hela dilemmat med bristen på politiskt styre på det här området.
EnglishThe recent economic crisis has laid bare the shortcomings of the system for regulating and supervising global finance.
Den nyligen inträffade ekonomiska krisen har blottlagt bristerna i systemet för reglering och övervakning av det globala finansväsendet.
EnglishOne feature of this is that the rationale and usefulness of expenditures on individual programmes can be laid bare in more detail than before.
Ett inslag i detta är att motiveringen bakom och nyttan med utgifter för enskilda program kan blottläggas mer detaljerat än tidigare.
EnglishThis whole thesis of illegality, now laid bare by the Committee of Inquiry, was already known to many.
Hela denna teori om brottsligt förfarande som nu har kommit i dagen på ett tydligt sätt, tack vare det arbete som utförts av undersöknings- och kontrollkommittén, var redan bekant för många.
English. - (PT) The environmental disasters of the ships Erika and Prestige have laid bare the need to do more for maritime safety at European level.
skriftlig. - (PT) Miljökatastrofer såsom olyckorna med fartygen Erika och Prestige har belyst behovet av ytterligare insatser på EU-nivå för sjösäkerheten.
EnglishEvery time there is a case brought against the tobacco multinationals, every time damages are proved once again in one of these cases, we see the medical evidence laid bare.
Varje gång ett fall tas upp mot de stora tobaksbolagen, varje gång skador återigen bevisas i något av fallen, så får vi se de medicinska bevisen.
EnglishJust as Europe managed to provide itself with institutions capable of embodying its collective destiny, the war in Iraq laid bare the immense distance still to be travelled.
Just när Europa lyckats skapa institutioner som förmår att ge uttryck åt dess kollektiva öde, blottlade Irakkriget det enorma avstånd som återstår att färdas.
EnglishMr President, honourable Members, ladies and gentlemen, when the lights went out across Europe last week, our interdependence as Europeans was laid bare for all to see.
(EN) Herr talman, ärade ledamöter, mina damer och herrar! När ljuset försvann runt omkring i Europa i förra veckan blottlades vårt ömsesidiga beroende som européer för alla.
EnglishThe Copenhagen European Council laid bare a serious political conflict: the Member States turned their back on the public, on the fishermen and on the volunteers who had acted so admirably.
Europeiska rådet i Köpenhamn avslöjade en allvarlig politisk konflikt: medlemsstaterna vände ryggen åt medborgarna, fiskarna och de frivilliga, vilka agerade på ett beundransvärt sätt.
EnglishThe current economic and social policy guidelines pursued by the EU have been championed again and the contradictions of the social democrats and their role in liberal capitalism have been laid bare.
De aktuella ekonomiska och sociala politiska riktlinjer som EU följer har försvarats igen och socialdemokraternas motsägelsefullhet och deras roll i den liberala kapitalismen har blottats.

Liknande översättningar för "laid bare" på svenska

bare adjektiv
to bare verb
laid off verb
laying bare substantiv