"ladies" - Svensk översättning

EN

"ladies" på svenska

volume_up
Lady {substantiv}
SV
volume_up
lady {substantiv}
volume_up
bag lady {substantiv}
EN

ladies {pluralis}

volume_up
1. allmänt
ladies
Behöver du lite hjälp med brudar?
2. brittisk engelska
But can I just tell you, the little sign for a gents' toilet or a ladies' toilet is determined by a triangle.
Men jag kan säga er att de små symbolerna för herrtoalett och damtoalett skiljer sig åt bara med en triangel.
Secondly, in the ladies toilets we are faced with constant flooding, and it is particularly unfair on the cleaners who have to constantly go round mopping up.
Det andra är att vi på damtoaletterna måste utstå en konstant översvämning; det är särskilt ojuste mot städarna som ständigt måste gå och torka upp vattnet.

Användningsexempel för "ladies" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLadies and gentlemen, that is the best means we all have of combating barbarity.
Mina damer och herrar, detta är det bästa medel vi har för att bekämpa barbariet.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I would like to clarify something here.
   . – Herr talman, mina damer och herrar! Jag skulle vilja göra en sak klar här.
EnglishLadies and gentlemen, the dioxin chicken scandal is far more than a mere setback.
Skandalen med dioxinkycklingarna, bästa kolleger, är ingen accident de parcours.
EnglishLadies and gentlemen, let us now observe a minute's silence for all the victims.
Jag inbjuder er, kära kolleger, att hålla en tyst minut till minne av alla offer.
English- (IT) Madam President, ladies and gentlemen, my compliments to the rapporteur.
- (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Mina lyckönskningar till föredraganden.
EnglishThat is what I wished to say to this House, Mr President, ladies and gentlemen.
Detta var vad jag ville säga till kammaren, herr talman, mina damer och herrar.
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, we in the Committee have done our work.
(DE) Herr talman, mina damer och herrar! Vi i utskottet har gjort vårt arbete.
EnglishI wish to thank all of you, ladies and gentlemen, for supporting this resolution.
Jag vill tacka er alla, mina damer och herrar, för ert stöd för denna resolution.
EnglishLadies and gentlemen, the victims of these disasters deserve their own chapter.
Mina damer och herrar! Offren för dessa katastrofer förtjänar ett eget kapitel.
EnglishLadies and gentlemen, how can we talk of Europe, its enlargement and solidarity?
Mina damer och herrar! Hur kan vi tala om EU, dess utvidgning och solidaritet?
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the ELDR Group supports the Hatzidakis report.
Herr talman, ärade kolleger! ELDR-gruppen är positiv till Hatzidakis betänkande.
EnglishLadies and gentlemen, the dioxin chicken scandal is far more than a mere setback.
Skandalen med dioxinkycklingarna, bästa kolleger, är ingen accident de parcours .
EnglishLadies and gentlemen, the Commissioner's speech brings this debate to a close.
Ärade ledamöter, med kommissionärens inlägg förklarar jag debatten för avslutad.
EnglishLadies and gentlemen, let us now observe a minute' s silence for all the victims.
Jag inbjuder er, kära kolleger, att hålla en tyst minut till minne av alla offer.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, we have already voted once on this report.
Herr talman, ärade kolleger! Vi har ju redan röstat en gång om detta betänkande.
English(SK) Thank you very much, Madam Chairman, Commissioner, ladies and gentlemen.
(SK) Tack så mycket, fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar.
English(FI) Mr President, ladies and gentlemen, my thanks go to the three rapporteurs.
(FI) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill tacka de tre föredragandena.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, one minute is only enough for a telegram.
(IT) Herr talman, mina damer och herrar! En minut räcker bara för ett telegram.
EnglishLadies and gentlemen, combating climate change is now the EU's highest priority.
Mina damer och herrar! Att bekämpa klimatförändringen är nu EU:s främsta prioritet.
English   Mr President, ladies and gentlemen, the Malmström report is a balancing act.
   – Herr talman, mina damer och herrar! Malmströmbetänkandet är en balansakt.

Synonymer (engelska) till "Lady":

Lady
lady