EN

to lade [laded|laded; laden] {verb}

volume_up
SV

lade {perfektparticip}

volume_up
lade
volume_up
put {perf. part.}
Kommissionens tjänstemän och politiska grupprådgivare lade också ner mycket arbete.
The Commission officials and political group advisors also put in a lot of work.
Jag lade fram texten om övergångsbestämmelser för omröstning.
I put to the vote the text which provided for the transitional arrangement.
I januari 1996 lade jag för er fram idén om en europeisk sysselsättningspakt.
In January 1996, I put to you the idea of a European Employment Pact.

Synonymer (engelska) till "bill of lading":

bill of lading
English