EN

ladder {substantiv}

volume_up
1. allmänt
ladder
Meanwhile, at the top of this ladder of Malthusian penalties, criminal law tops off this society of ours with the culture of death.
Och högst upp på denna stege av malthusianska straff sitter straffrätten och lurar med döden.
It means that a ladder can be used for work, provided the work is short-term and it poses a limited risk.
Det går ut på att en stege får användas för att arbeta på om det är under kort tid och om det endast innebär en ringa risk.
I believe that it is not necessary to conduct a risk assessment every time it is proposed to use a ladder.
Jag tror inte det är nödvändigt att utföra en riskanalys varje gång det är aktuellt att använda en stege.
2. sjöfart
3. bildligt
Within the R&D area we have a career ladder.
Inom forsknings- och utvecklingsområdet har vi idag en uttalad karriärstege.
Apart from the "career ladder" there is also possibility to go on as a manager or team leader.
Förutom denna karriärstege finns även möjligheten att gå vidare som chef eller gruppledare.
4. textilier, brittisk engelska

Användningsexempel för "ladder" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere are still considerable difficulties in climbing up the career ladder.
Fortfarande finns det åtskilliga underskott vid klättringen uppför karriärstegen.
EnglishThe higher up we climb the management ladder, the fewer women we find there.
Ju högre upp på managementstegen vi klättrar, desto färre kvinnor hittar vi.
EnglishIt was a step down the ladder which is weakening democracy in that country.
Det var ett steg tillbaka, vilket leder till en svagare demokrati i Ryssland.
EnglishThe holding of the ladder by another person as a safety measure shall not be allowed
Att en annan person håller i stegen som säkerhetsåtgärd skall inte tillåtas. "
EnglishThe holding of the ladder by another person as a safety measure shall not be allowed.'
Att en annan person håller i stegen som säkerhetsåtgärd skall inte tillåtas."
EnglishI would like to bring those who are in the very low category up the ladder.
Jag skulle vilja hjälpa dem som är i den lägre kategorin att komma upp några pinnhål.
EnglishAnyone who wishes to progress up the career ladder has no choice but to be flexible.
Den som vill klättra vidare på karriärstegen har inget annat val än att vara flexibel.
EnglishThe adage applies that the lower you go down the ladder, the more complex the system is.
Man kan säga att ju längre ner på stegen man hamnar, desto mer komplext är systemet.
EnglishApart from the "career ladder" there is also possibility to go on as a manager or team leader.
Förutom denna karriärstege finns även möjligheten att gå vidare som chef eller gruppledare.
EnglishA child of today can climb right to the top of the social ladder or fall right down to the bottom.
Ett barn kan i dag klättra högst upp på den sociala stegen eller falla rakt ner till botten.
EnglishThe important thing is to get people retrained and back on the job ladder in a sustainable way.
Det viktigaste är att få människor omskolade och tillbaka på arbetsmarknaden på ett hållbart sätt.
EnglishWithin the R&D area we have a career ladder.
Inom forsknings- och utvecklingsområdet har vi idag en uttalad karriärstege.
EnglishOr the ladder mills with high-level kites that work as windmills and generate energy.
Vi har också vindkraftverk som drivs med drakar på hög höjd, vilka fungerar som vindmotorer och alstrar energi.
EnglishAbuse trickles down from the top of the ladder to the bottom.
Maktmissbruk sipprar ner från toppen av stegen till botten.
EnglishI believe that it is not necessary to conduct a risk assessment every time it is proposed to use a ladder.
Jag tror inte det är nödvändigt att utföra en riskanalys varje gång det är aktuellt att använda en stege.
EnglishThis step, albeit painful, seems to be another inevitable rung on the ladder towards settlement in the Balkans.
Detta verkar vara ännu ett oundvikligt steg på vägen mot en lösning på Balkan, även om det är smärtsamt.
EnglishWhat we are doing in this House today is kicking away that ladder which helped workers back into employment.
Vad vi gör här i kammaren i dag är att sparka bort stegen som hjälper arbetstagare tillbaka till anställning.
EnglishWe must restore the career ladder, and attach importance to diplomas and qualification certificates, not the contrary.
Vi måste återupprätta karriärstegen, och värdesätta utbildnings- och examensbevis, inte göra tvärtom.
EnglishFeel the top rung of the ladder with your right foot.
Känn första steget på stegen med din högra fot.
EnglishThey are just trying to pull the ladder up behind them.

Synonymer (engelska) till "ladder":

ladder
English