"lacuna" - Svensk översättning

EN

"lacuna" på svenska

volume_up
lacuna {substantiv}
EN

lacuna {substantiv}

volume_up
lacuna (även: blank, vacancy, vacuum, void)
Finns det demokratiska tomrum?
Unfortunately, I was of the opinion that the vote should have been held in July so as not to allow a lacuna of uncertainty to develop.
Tyvärr ansåg jag att omröstningen borde ha hållits i juli för att undvika att ett tomrum av ovisshet uppstår.

Användningsexempel för "lacuna" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI do not believe that we are doing so at the moment - it is a lacuna we should all be aware of.
Jag anser att vi inte gör det, och vi skall vara medvetna om att här återstår mycket att göra.
EnglishThis lacuna could end up being a way of bypassing our rules, and that is why we have the same concern.
Denna lucka kan komma att bli ett sätt att gå förbi våra regler - därför är även vi oroade över detta.
EnglishThe honourable Member is right in highlighting this particular lacuna in the existing legislation.
   . – Parlamentsledamoten gör rätt i att understryka denna specifika lucka i den gällande lagstiftningen.
EnglishThat is a lacuna we ought to do something about.
Det är ett vakuum som vi borde göra någonting åt.
EnglishUnfortunately, I was of the opinion that the vote should have been held in July so as not to allow a lacuna of uncertainty to develop.
Tyvärr ansåg jag att omröstningen borde ha hållits i juli för att undvika att ett tomrum av ovisshet uppstår.
EnglishThe least one can say is that this initiative fills a lacuna, a vacuum – what am I saying!
Det minsta man kan säga är att initiativet täpper till det hål, det vakuum – nej, vad säger jag! – den avgrund som finns i dag.
EnglishThis lacuna has been corrected in the current report, but the passages it devotes to the subject show a worrying situation, as we had feared.
Denna brist rättades till i den nya årsrapporten men de delar som ägnas åt ämnet visar, vilket vi också fruktat, en oroande situation.
EnglishThe draft framework decision before us today tries to cover up this lacuna by referring to Articles 31 and 34(2)(b) of the Treaty.
Det utkast till rambeslut som presenteras för oss i dag försöker således dölja denna lucka genom att hänvisa till artiklarna 31 e och 34.2 b i fördraget.
EnglishSecondly, we are concerned because the Commission would appear to be aware that there is a legislative lacuna when it initiates procedures to amend directives.
För det andra är vi oroade över att kommissionen verkar vara medveten om att det finns en lucka i lagen när den inleder förfaranden för att ändra direktiv.
EnglishBut there is a vast lacuna in their world of figures and statistics: men are only a variable for adjustment, when they should really be at the centre of all concerns.
Men det finns en enorm brist i deras värld av siffror och statistik: människorna är bara en variabel för anpassning trots att de borde stå i centrum för alla bekymmer.
EnglishThis latter lacuna should not, however, be laid at the feet of the Commission, as neither the industries concerned nor national administrations could provide the necessary data.
Denna brist bör dock inte läggas kommissionen till last, eftersom varken de berörda företagen eller de nationella myndigheterna kunnat tillhandahålla de nödvändiga uppgifterna.

Synonymer (engelska) till "lacuna":

lacuna