"lackey" - Svensk översättning

EN

"lackey" på svenska

volume_up
lackey {substantiv}
SV
EN

lackey {substantiv}

volume_up
lackey (även: footman)
We do not want to be the United States’ lackeys, but neither are we her rivals.
Vi vill inte vara Förenta staternas lakejer, men vi är inte heller landets rivaler.
Elected politicians are being converted into lackeys with the task of serving and facilitating movements on the capital markets.
Folkvalda politiker förvandlas till lakejer med uppgift att tjäna och underlätta rörelser på kapitalmarknaderna.
Naturally, it is the general aim to keep prices stable, but it cannot be in the interests of farmers to be the nation's or Europe's lackey in order to ensure this.
Det allmänna målet är naturligtvis att hålla priserna stabila, men det kan inte vara i jordbrukarnas intresse att vara landets eller EU:s lakej för att ordna detta.

Användningsexempel för "lackey" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBy giving approval for the marketing of this product, you have irresponsibly turned yourself into the lackey of the genetic engineering industry.
Med Ert införande på marknaden har Ni på ett oansvarigt sätt gjort Er till hantlangare för genteknologins industri.
EnglishPeople are being arbitrarily arrested, excessive force is being used against peaceful demonstrators and the press now serves only as the president's lackey.
Människor arresteras slumpvis, överdrivet våld används mot fredliga demonstranter och pressen fungerar endast som lakejer åt presidenten.
EnglishNaturally, it is the general aim to keep prices stable, but it cannot be in the interests of farmers to be the nation's or Europe's lackey in order to ensure this.
Det allmänna målet är naturligtvis att hålla priserna stabila, men det kan inte vara i jordbrukarnas intresse att vara landets eller EU:s lakej för att ordna detta.
EnglishWe know that Georgia is already one step away from joining ΝΑΤΟ, while the imperialist lackey Saakashvili government has already agreed to the installation of American basis on its territory.
Vi vet att Georgien redan är på väg att ansluta sig till NATO, medan imperialistlakejen Saakashvilis regering redan har gått med på att amerikanska baser installeras på landets territorium.

Synonymer (engelska) till "lackey":

lackey