"lack of time" - Svensk översättning

EN

"lack of time" på svenska

EN

lack of time {substantiv}

volume_up
lack of time
Unfortunately, I cannot answer all of that in detail due to lack of time.
Tyvärr kan jag inte ingående besvara allt detta på grund av tidsbrist.
A serious debate on this is no longer possible today owing to lack of time.
En verklig debatt om detta är inte längre möjlig i dag på grund av tidsbrist.
Firstly, the conference failed due to lack of time.
Till att börja med misslyckades konferensen på grund av tidsbrist.

Användningsexempel för "lack of time" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt pains me that due to lack of time I am unable to go into this in any more detail.
Det smärtar mig att jag på grund av tidsbrist inte kan gå in på detta mer i detalj.
EnglishA serious debate on this is no longer possible today owing to lack of time.
En verklig debatt om detta är inte längre möjlig i dag på grund av tidsbrist.
EnglishWe take note of these comments, which are inevitable, furthermore, given the lack of time.
Vi noterar detta påpekande, dock är det oundvikligt på grund av tidsbristen.
EnglishUnfortunately, I cannot answer all of that in detail due to lack of time.
Tyvärr kan jag inte ingående besvara allt detta på grund av tidsbrist.
EnglishQuestions which have not been answered for lack of time will receive written answers (See Annex).
De frågor som inte har hunnits med kommer att besvaras skriftligen (se bilaga).
EnglishQuestions which have not been answered for lack of time will receive written answers (See Annex).
Frågor som inte har besvarats på grund av tidsbrist besvaras skriftligt (se bilagan).
EnglishDue to lack of time, Questions Nos 20-28 will answered in writing.
På grund av tidsbrist kommer frågorna nr 20-28 att besvaras skriftligt.
EnglishMr President, I asked for the floor yesterday, but my request was refused due to a lack of time.
Herr talman! Jag begärde även ordet i går, men jag fick det inte på grund av tidsbrist.
EnglishMadam President, I have both an easier and more difficult task owing to lack of time.
Min uppgift är både lättare och svårare på grund av tidsbrist.
EnglishUnfortunately, I cannot go into all of them due to a lack of time.
Jag kan på grund av tidsbrist tyvärr inte gå närmare in på dem alla.
EnglishBecause of the lack of time, I cannot comment on each amendment.
På grund av tidsbristen kan jag inte kommentera varje ändringsförslag.
EnglishQuestions which have not been answered for lack of time will receive written answers (See Annex).
De frågor som av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan).
EnglishQuestions which have not been answered for lack of time will receive written answers (See Annex).
De frågor som på grund av tidsbrist inte har besvarats erhåller skriftliga svar (se bilagan).
EnglishI was unable to make the speech I had prepared during the sitting itself for lack of time.
Tiden räckte inte till för det anförande jag hade förberett.
EnglishQuestions which have not been answered for lack of time will be answered in writing (see Annex).
Frågor som på grund av tidsbrist inte har besvarats kommer att besvaras skriftligen (se bilaga).
English(PT) I was unable to make the speech I had prepared during the sitting itself for lack of time.
(PT) Tiden räckte inte till för det anförande jag hade förberett.
EnglishQuestions which have not been answered for lack of time will be answered in writing (see Annex).
Frågor som inte har besvarats på grund av tidsbrist kommer att besvaras skriftligen (se bilagan).
EnglishQuestions which have not been answered for lack of time will receive written answers (See Annex).
Frågor som inte har besvarats på grund av tidsbrist, kommer att få skriftliga svar (se bilagan).
EnglishQuestions which have not been answered for lack of time will receive written answers (See Annex).
Frågor som inte har besvarats på grund av tidsbrist kommer att besvaras skriftligen (se bilaga).
EnglishGiven the lack of time I shall limit myself to two remarks.
Med tanke på tidsbristen ska jag inskränka mig till två synpunkter.

Liknande översättningar för "lack of time" på svenska

lack substantiv
time substantiv
time adverb
Swedish
of preposition