"lack of money" - Svensk översättning

EN

"lack of money" på svenska

EN

lack of money {substantiv}

volume_up
lack of money
lack of money (även: difficulties)

Användningsexempel för "lack of money" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is often the case that a problem is impossible to address due to a lack of money.
Det kan ofta vara omöjligt att ta itu med ett problem eftersom det saknas pengar.
EnglishThe hardest question for small and medium-sized business is lack of money.
Den svåraste frågan för de små och medelstora företagen är bristen på pengar.
EnglishMany of my colleagues support the idea of the Fund, but regret the lack of money involved.
Många av mina kolleger stöder tanken på fonden, men beklagar att det saknas pengar.
EnglishThere is no lack of money to throw at Kosovo, at the Balkans, at Indonesia and at Asia.
För när man slänger pengar på Kosovo, Balkan, Indonesien, Asien - då finns det pengar.
EnglishWe have the reasons; we lack the money. ECU 10.5 million to promote Europe!
Argumenten har vi, det som fattas är pengar - 10, 5 miljoner ecu för att marknadsföra Europa.
EnglishThe absolute lack of money is only one part of the problem faced by public health.
Den totala bristen på pengar är bara en del av det problem som offentlig hälso- och sjukvård står inför.
EnglishFifty children have been left to their fate due to a lack of money.
Femtio barn har lämnats åt sitt öde på grund av bristen på pengar.
EnglishAlthough there was some criticism of lack of money or that we again want to establish something.
Det förekom dock viss kritik när det gäller bristen på pengar eller att vi åter vill upprätta något.
EnglishOne of the main reasons for this is the lack of money.
En av de viktigaste orsakerna till detta är bristen på pengar.
EnglishIndeed, these are questions that need to be asked, as the SNCB can hardly use lack of money as an excuse!
Dessa frågor behöver faktiskt ställas, eftersom SNCB knappast kan skylla på att man har för lite pengar!
EnglishWe support growth when it is strong, and then, since there is a lack of money, we penalise growth when it is weak.
Man stöder tillväxten när den är stark, och sedan, när det saknas pengar, bestraffar man tillväxten när den är svag.
EnglishThe difficulty, in my opinion, is not only the amount of money, or the lack of money, donated to Africa by the EU or the Western world.
Problemet är enligt min mening inte bara den penningsumma, eller brist på pengar, som EU eller Västvärlden har donerat till Afrika.
EnglishThe reason behind those poor results is a combination of a lack of political will on the one hand, and lack of money on the other.
Och jag tror att förklaringen till dessa magra resultat är en kombination av dels bristande politisk vilja, dels bristfälliga ekonomiska resurser.
EnglishAt the same time, as Mr Nielson has stated, the UN bodies' normal budgets have fallen, which means that we are suffering from a major lack of money.
Samtidigt, vilket Nielson också redogjorde för, har FN-organens normala budgetar minskat, vilket gör att vi lider av stor brist på pengar.
EnglishAt the same time, as Mr Nielson has stated, the UN bodies ' normal budgets have fallen, which means that we are suffering from a major lack of money.
Samtidigt, vilket Nielson också redogjorde för, har FN-organens normala budgetar minskat, vilket gör att vi lider av stor brist på pengar.
EnglishAttempts are repeatedly being made to place the blame for inflation or the lack of money for useful government expenditure on the shoulders of the workers.
Sedan försöker man gång efter annan att ge arbetsgivarna skulden för inflationen eller för bristen på pengar till meningsfulla statliga utgifter.
EnglishIt is also an absolute insult to the southern European economies, which may have the impression that it is a question of a lack of money in the countries in question.
Det är en grov förolämpning mot de sydeuropeiska ekonomierna, som kan få intrycket att det är en fråga om brist på pengar i de berörda länderna.
EnglishOn the situation with aid, the Commission says, and Commissioner Mandelson repeated this morning, that the negotiations will not fail for lack of money.
Vad gäller biståndssituationen har kommissionen sagt, och kommissionsledamot Peter Mandelson upprepade detta i morse, att förhandlingarna inte kommer att misslyckas på grund av brist på pengar.

Liknande översättningar för "lack of money" på svenska

lack substantiv
money substantiv
of preposition