"lack of freedom" - Svensk översättning

EN

"lack of freedom" på svenska

volume_up
lack of freedom {substantiv} [exempel]
SV
EN

lack of freedom {substantiv} [exempel]

volume_up
lack of freedom
We Conservatives wish to combat the lack of freedom entailed by inequality and prejudices.
Vi moderater vill bekämpa den ofrihet som ojämställdhet och fördomar innebär.
Terrorism is also born out of oppression and the lack of freedom, democracy and respect for human rights.
Terrorism föds också ur förtryck, ur ofrihet, ur brist på demokrati och ur brist på respekt för mänskliga rättigheter.
At the same time, however, all democrats throughout the world have realised that this open society is worth defending and that we have to work together to combat terrorism and lack of freedom.
Samtidigt insåg dock alla demokrater i hela världen att detta öppna samhälle är värt att försvara och att vi tillsammans måste bekämpa ofrihet och terrorism.

Användningsexempel för "lack of freedom" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe Conservatives wish to combat the lack of freedom entailed by inequality and prejudices.
Vi moderater vill bekämpa den ofrihet som ojämställdhet och fördomar innebär.
EnglishNowhere in the world is the lack of freedom as concentrated as, specifically, in the Middle East.
Ingenstans i världen är ofriheten så koncentrerad som i just Mellanöstern.
EnglishThis is a protest against the lack of freedom of speech in Belarus.
Det är en protest mot avsaknaden av yttrandefrihet i Vitryssland.
EnglishSlovenia had a narrow escape, but it deeply experienced lack of freedom and safety itself.
Slovenien klarade sig med nöd och näppe, men fick på djupet uppleva bristen på frihet och säkerhet.
EnglishWe are particularly concerned about the issue of political prisoners and the lack of freedom of expression.
Vi är särskilt oroade över frågan om politiska fångar och bristen på yttrandefrihet.
EnglishOn Iran, the Commission fully shares Parliament's concern over the lack of freedom of expression there.
Angående Iran delar kommissionen helt parlamentets oro över bristen på yttrandefrihet där.
EnglishOn Iran, the Commission fully shares Parliament' s concern over the lack of freedom of expression there.
Angående Iran delar kommissionen helt parlamentets oro över bristen på yttrandefrihet där.
EnglishClearly, there is also a lack of freedom of expression in China.
Det råder uppenbarligen också brist på yttrandefrihet i Kina.
EnglishI should like to condemn the death of Juan Soto García, and to denounce the lack of freedom and democracy in Cuba.
Jag vill fördöma Juan Soto Garcías död och bristen på frihet och demokrati på Kuba.
EnglishWe must remember, however, that billions of people on our planet lack the freedom that we enjoy.
Men vi får inte glömma att miljarder människor runt omkring i världen saknar den frihet som vi åtnjuter.
EnglishPoverty is therefore synonymous with a lack of freedom.
Fattigdom är därför synonymt med en brist på frihet.
EnglishOne thinks of the brutal threats to independent Taiwan and the total lack of freedom of expression.
Fler exempel är de brutala hoten mot det fria Taiwan och den totala avsaknaden av yttrandefrihet.
EnglishThis campaigning was designed to cover up the lack of freedom, as well as the scarcity of oranges and meat.
Denna kampanj var avsedd att kompensera för avsaknaden av frihet såväl som för bristen på apelsiner och kött.
EnglishTerrorism is also born out of oppression and the lack of freedom, democracy and respect for human rights.
Terrorism föds också ur förtryck, ur ofrihet, ur brist på demokrati och ur brist på respekt för mänskliga rättigheter.
EnglishWe only ranked high when it comes to poverty, corruption, lack of freedom of speech, lack of political activism.
Vi rankades bara högt när det gällde fattigdom, korruption, avsaknaden av yttrandefrihet, avsaknaden av politisk aktivism.
EnglishThere is a lack of freedom of speech there and indeed Turkey has a government which is there by kind permission of the army.
Det råder brist på yttrandefrihet och Turkiet har faktiskt en regering som sitter där med arméns vänliga tillåtelse.
EnglishOne was the lack of freedom and democracy, while the other was lack of social prospects and a sense of hopelessness.
Den ena var bristen på frihet och demokrati, och den andra var brist på sociala framtidsutsikter och en känsla av hopplöshet.
EnglishThe alternative – and we must tell people that – would be continuing lack of freedom, the continuation of a totalitarian regime.
Alternativet – och vi måste berätta detta för människor – skulle vara fortsatt brist på frihet, fortsatta totalitära regimer.
EnglishOne-sided information, the leader-defender, violations of human rights, lack of freedom: this all adds up to totalitarianism.
Ensidig information, ledaren-försvararen, kränkningar av de mänskliga rättigheterna, brist på frihet: allt detta sammantaget blir totalitarism.
EnglishThey did so not only because of the repression, but also because of the oppressive socio-economic situation and the climate of a lack of freedom.
De gjorde inte detta enbart p.g.a. förtrycket, utan också p.g.a. den betungande socioekonomiska situationen och bristen på frihet.

Liknande översättningar för "lack of freedom" på svenska

freedom substantiv
Swedish
lack substantiv
of preposition
lack of money substantiv