EN

laboured {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
laboured (även: compelled)

Användningsexempel för "laboured" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAll I can say in that regard is: the mountain laboured and brought forth a mouse.
Allt jag kan säga när det gäller detta är att ur berget föddes en mus.
EnglishIt can be summarised in just one line: the mountain laboured and gave birth to a mouse.
Det kan sammanfattas på bara en rad: Berget var havande och födde en mus.
EnglishI do not believe that any of the laboured arguments we have heard in Parliament are of any help.
Jag tror inte att det hjälper med något av de konstlade argument som vi har hört här.
EnglishIn my country in these instances we have a saying: 'The mountain laboured and brought forth a mouse'.
I mitt land har vi ett talesätt i sådana här fall: ”Det stora berget födde fram en mus.”
EnglishThe mountain has laboured and brought forth a bureaucratic chimera.
Berget har nedkommit och frambringat en byråkratisk hybrid.
EnglishI thank all those who have laboured on this, because we all know that the circumstances have not been easy.
Jag tackar alla som har arbetat med detta, vi vet alla att omständigheterna inte har varit lätta.
English   – Mr President, as so many footballing metaphors have been laboured, perhaps I might be allowed to make a few comments on the rules of the game.
Europeiska unionen ska inte kunna göra något åt den saken och inte heller kan de få någon slags rabatt.
EnglishSome have clearly laboured under misconceptions such as the idea that all this has to do with protecting the interests of the wealthy.
På vissa håll har man kunnat märka en missuppfattning, att det skulle handla om i att bevaka rika medborgares intressen.
English   – Mr President, as so many footballing metaphors have been laboured, perhaps I might be allowed to make a few comments on the rules of the game.
   – Herr talman! Nu när det uttalats så många fotbollsmetaforer kanske jag kan få komma med några kommentarer om spelreglerna.
EnglishIf I might use a rather laboured analogy, I do not buy a typewriter and then a computer if I am going to be putting my documents on the Internet.
För att komma med en lite krystad jämförelse: om jag skall lägga ut mina dokument på Internet, köper jag ju inte först en skrivmaskin och sedan en dator.
EnglishMr President of the Commission, those who are not blind to Brussels’ shortcomings are rubbing their eyes and saying that the mountain of the EU has laboured and brought forth a new Berlusconi mouse.
Det är synd att det finns så många i kammaren som har förlorat sitt mod; det har faktiskt inte har skett så stora förändringar ännu.
EnglishI want to focus on the point that we laboured under the enormous difficulty that neither the Commission nor the Council really came clean about the impact of what they were proposing.
Jag vill fokusera på det faktum att vi arbetade under de enormt svåra omständigheterna att varken kommissionen eller rådet egentligen var ärliga om följderna av deras förslag.
EnglishEurope has not been naive enough to believe that it can bring democracy with tanks and bombs, even if certain Member States may have laboured under this misapprehension.
EU har vi inte varit så naivt att vi har trott att vi kan införa demokrati med hjälp av stridsvagnar och bomber, även om vissa medlemsstater kanske har arbetat utifrån denna missuppfattning.