"labour standards" - Svensk översättning

EN

"labour standards" på svenska

EN

labour standards {pluralis}

volume_up
1. brittisk engelska
labour standards
Labour standards ought therefore to be our concern.
Arbetsförhållanden bör därför vara en angelägenhet för oss.
The Chinese have the advantage of cheap labour and sometimes, by our standards, questionable labour standards.
Kineserna har fördelen med billig arbetskraft och ibland, utifrån våra normer, tvivelaktiga arbetsförhållanden.
We do not want any products that have not been produced in compliance with core labour standards!
Vi vill inte ha några varor som inte har producerats i överensstämmelse med absolut grundläggande normer för arbetsförhållanden!

Användningsexempel för "labour standards" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishEurope cannot compete on the basis of cheap labour or low social standards.
Europa kan inte konkurrera med billig arbetskraft eller låg social standard.
EnglishThat is something again we will have to work on and similarly with core labour standards.
Det är också något som vi måste jobba på och likadant med grundläggande arbetsnormer.
EnglishFaced with this situation, the WTO and the ILO have adopted international labour standards.
Inför denna situation har WTO och ILO antagit internationella arbetsnormer.
EnglishIt is made absolutely clear that the compromise excludes social standards and labour law.
Det har gjorts helt klart att social standard och arbetsrätten undantas i kompromissen.
EnglishFair trade must be inseparably linked to key labour standards.
Rättvis handel måste vara oskiljaktigt knuten till grundläggande arbetsnormer.
EnglishThe GSP places an obligation on India to improve its core labour standards.
GSP tvingar Indien att förbättra sina grundläggande arbetsnormer.
EnglishI think it is crucial that domestic workers have a right to core labour standards.
Jag tycker att det är mycket viktigt att hushållsarbetarna har rätt till grundläggande arbetsnormer.
EnglishWhile we talk about fair trade and core labour standards, capital can do as it pleases.
Medan vi talar om rättvis handel och grundläggande arbetsnormer kan storfinansen göra som den vill.
EnglishMr President, I welcome this resolution which aims to promote core labour standards.
(EN) Herr talman! Jag välkomnar denna resolution, som syftar till att främja grundläggande arbetsnormer.
EnglishThe main function of the organisation is to establish international labour and social standards.
Organisationens huvuduppgift är att utarbeta internationella arbetsnormer och sociala normer.
EnglishEurope cannot compete on the basis of cheap labour or low social standards.
Vi får inte missa detta tillfälle att visa att vi är redo att investera i framtiden istället för att se bakåt.
EnglishIn this aspect, it is clear that respect for basic labour law standards is essential.
I det hänseendet är det självklart att respekten för de grundläggande normerna inom arbetsrätt är mycket viktigt.
EnglishInternational labour standards should, above all, ensure the development of people as human beings.
Internationella arbetsnormer bör först och främst garantera att människor kan utvecklas som människor.
EnglishCommon labour standards require the harmonisation of training models from Spain to Romania.
Gemensamma normer på arbetsmarknaden kräver att utbildningsmodellerna harmoniseras, från Spanien till Rumänien.
EnglishThe examples I have just given are core labour standards, and there can be no fair trade without them.
De exempel som jag just har gett rör grundläggande arbetsnormer. Utan sådana är rättvis handel omöjlig.
EnglishWhile we talk about fair trade and core labour standards, capital can do as it pleases.
– Textilsektorn var den första sektorn i EU: s industri som kände av de smärtsamma förändringarna på den globala marknaden.
EnglishLabour standards ought therefore to be our concern.
Arbetsförhållanden bör därför vara en angelägenhet för oss.
EnglishThirdly, core labour standards are universal.
För det tredje är de grundläggande arbetsnormerna universella.
EnglishPromoting core labour standards means preventing third countries from being exploited by rich countries.
Att främja de grundläggande arbetsnormerna är att tillåta att tredje länder inte exploateras av de rika länderna.
EnglishThese practices contravene fundamental labour standards.
Detta går emot de grundläggande arbetsnormerna.

Liknande översättningar för "labour standards" på svenska

labour substantiv
quality standards substantiv
labour exchange substantiv
labour force substantiv
labour market training substantiv
labour camp substantiv
labour migration substantiv
labour court substantiv
accounting standards substantiv
labour law substantiv
labour market substantiv
labour movement substantiv
labour union substantiv