EN knock
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

knock (även: butterscotch, shock, snap, toffee)
volume_up
knäck {utr.}
That good relationship has taken something of a knock.
Denna orientering har fått sig en knäck.
And one night, there's a knock at his hotel room door.
Och en natt knackar det på dörren till hans hotellrum.
The world will knock on Europe’ s door and particularly on Parliament’ s door.
Omvärlden knackar på EU: s dörr och särskilt på parlamentets.
knock (även: bang, clash, clout, crack)
volume_up
smäll {utr.}
The Arctic -- a beautiful system -- a regulating biome at the planetary level, taking the knock after knock on climate change, appearing to be in a good state.
. ~~~ En reglulator på planetarisk nivå- -som får smällsmäll av klimatförändringarna- -och ser ut att må bra.
knock (även: bang, bat, battle, belt)
volume_up
slag {neut.}
knock (även: blast, blow, bruise, buffet)
volume_up
stöt {utr.}
knock (även: abuse, telling-off, rollicking)
volume_up
ovett {neut.}
knock (även: tap)
knock (även: penalty point)

2. bildligt

volume_up
kritik {utr.}

3. sport: "cricket"

knock

Användningsexempel för "knock" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishLet us knock down the walls of fortress Europe, let us build bridges, not walls ...
Låt oss riva Fästning Europas murar, låt oss bygga broar i stället för murar ...
EnglishAnd when the bottom falls out of an economy there can be enormous knock-on effects.
Och när botten ramlar ur en ekonomi kan det få enorma följa-John-effekter.
EnglishThe decisions of the European Council will have a knock-on effect in every respect.
Rådets beslut kommer i alla avseenden att ge upphov till en kedjereaktion.
EnglishIt has a knock-on effect in other areas, especially where there are shared coastlines.
Det har en dominoeffekt inom andra områden, särskilt där det finns gemensamma kuster.
EnglishThere are still forces that are seeking to knock developments in Afghanistan off course.
Det finns fortfarande krafter som försöker att få utvecklingen i Afghanistan ur kurs.
EnglishThese environmental problems have a knock-on effect beyond coastal regions to inland regions.
Miljöproblemen har en dominoeffekt bortom kustområdena till inlandsregionerna.
EnglishInsecticides have a knock-on effect on bees as a result of being sprayed on plants.
Insekticider har en dominoeffekt på bin när de sprejas på växter.
EnglishIt also has a knock-on effect on the very political stability of these Third World countries.
Den har också effekter på den politiska stabiliteten i dessa länder i tredje världen.
EnglishThe world will knock on Europe’ s door and particularly on Parliament’ s door.
Omvärlden knackar på EU: s dörr och särskilt på parlamentets.
EnglishThis Tennessee-bound tracer comes halfway across the field to knock the ball loose.
Trissell löper halvvägs över planen... för att stoppa bollen.
EnglishThen take, sixth, the knock-down argument: what has any of this to do with the European Union?
Det sjätte och mest slående argumentet är: vad har allt detta egentligen att göra med EU?
EnglishThe world will knock on Europe’s door and particularly on Parliament’s door.
Omvärlden knackar på EU:s dörr och särskilt på parlamentets.
EnglishIt says that the euro's creation has not produced the knock-on benefits expected.
Det står också att frambringandet av euron inte har lett till den kedja av fördelar som man hade väntat.
EnglishThis has had a direct knock-on effect on employment in the sector.
Detta har gett en direkt kedjereaktion på sysselsättningen i sektorn.
EnglishThis has obviously had a knock-on effect on the people's social situation and their prosperity.
Detta har tydligen haft en spridningseffekt på människornas sociala situation och välstånd.
EnglishDisastrous knock-on effects might also follow for other sectors, such as the pork sector for example.
Katastrofala följdeffekter kan också drabba andra områden, såsom griskött.
EnglishIt is actually not an argument at all; it is a knock-out argument.
Det är faktiskt inget argument alls. Det är ett knockout-argument.
EnglishThe effects of such a measure have left the sector with little resilience to take any further knock-backs.
Följderna av en sådan åtgärd lämnar inte mycket utrymme för nya hårda smällar.
EnglishIf our relationship shows signs of weakness, there are knock-on effects for the whole world.
Om vår relation knakar, får det konsekvenser för hela världen.
EnglishWe will knock down the visa walls that have divided the countries of the Western Balkans for far too long.
Vi kommer att avskaffa visummurarna som har delat länderna på västra Balkan alltför länge.