"joke" - Svensk översättning

EN

"joke" på svenska

volume_up
joke {substantiv}
SV

EN joke
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

joke (även: badinage, banter, gag, jest)
volume_up
skämt {neut.}
An extra ECU 9 million for renewable energies is not a joke, it is a tragedy.
9 miljoner ecu extra för förnyelsebar energi, det är inte ens något skämt, det är tragiskt.
Justifying the proposed decision on grounds of costs sounds like a joke.
Att rättfärdiga förslaget genom att hänvisa till kostnader låter som ett skämt.
(Mr Martens: "The Commission is in Brussels' ) It was a joke, Mr Martens.
(Martens: " Kommissionen är i Bryssel" ) Det var ett skämt, herr Martens.
joke (även: mischief)
volume_up
bus {neut.}
joke (även: antic, escapade, jest, prank)
volume_up
upptåg {neut.}
joke (även: jollity)
joke (även: witticism)
volume_up
vits {utr.}
Nobody anywhere in Europe would tell this joke using kilojoules.
Ingen i Europa skulle dra denna vits och hänvisa till kilojoule.
Han brukade berätta en vits om norrmän.
There' s a Russian joke about a number of Presidents and Soviet leaders travelling by train, and the punchline includes the very words glasnost and Gorbachev.
Det finns en rysk vits om olika presidenter och sovjetiska ledare som åkte tåg.

2. "person"

joke
volume_up
driftkucku {utr.} (person man driver med)

Synonymer (engelska) till "joke":

joke

Användningsexempel för "joke" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAfter so many debates and so little progress, it seems to have turned into a bad joke.
Efter så många debatter och så få framsteg verkar det ha blivit ett dåligt skämt.
EnglishThe one joke I did tell, which everyone at home would laugh at, fell flat.
Jag drog en, som alla skulle ha skrattat åt därhemma, och det blev platt fall.
EnglishJustifying the proposed decision on grounds of costs sounds like a joke.
Att rättfärdiga förslaget genom att hänvisa till kostnader låter som ett skämt.
EnglishThe Commissioner spoke about the salutary role of the euro, but it was surely a joke.
Kommissionsledamoten talade om eurons sunda status, men det måste ha varit ett skämt.
EnglishWill the Presidency seize the opportunity to help bring some sense to ‘ joke’ EU lawmaking?
Vi vet att vi kommer att gå till förlikning med direktivet om optisk strålning.
EnglishMr President, ambition is a practical joke played by the gods on mankind.
Herr talman! Ambitioner är ett spratt som mänsklighetens gudar spelar oss.
EnglishI would like to thank Joke Schauvliege very much for her contribution towards this result.
Jag tackar Joke Schauvliege så mycket för hennes bidrag till detta resultat.
EnglishThe CCCTB, the Common Consolidated Corporate Tax Base, is a real joke.
Den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen, CCCTB, är ett riktigt skämt.
English(Mr Martens: "The Commission is in Brussels' ) It was a joke, Mr Martens.
(Martens: " Kommissionen är i Bryssel" ) Det var ett skämt, herr Martens.
EnglishIt was, of course, a joke, as the Commissioner said.
Jag lyckades inte, jag ber om ursäkt, det var naturligtvis ett joke, som kommissionären påpekade.
EnglishThat reminds me of a joke. Why do we need cod when we have fish fingers?
Detta får mig att tänka på ett skämt: vad skall vi med torsk till när det finns fiskpinnar?
EnglishWe disapprove of this move, because if it is a joke, then it really should only be a short one.
Vi ogillar detta drag, och om det är ett skämt, då bör det vara ett kortvarigt sådant.
EnglishNo wonder Mr Cameron’s pledge to leave the PPE-DE Group has become such a huge joke.
Inte undra på att David Camerons löfte att lämna PPE-DE-gruppen har blivit ett sådant stort skämt.
EnglishBecause you joke that you, with your paltry human understanding -
Därför att du raljerar över att du, med ditt mänskliga, klena förstånd -
EnglishThe logo envisaged at present is a joke!
Hur det nu än förhåller sig med den saken, så har denna sak gått snett.
EnglishVoluntary return is an absolute joke, as it is nothing less than coercion.
Besluten om frivillig återresa är ett stort skämt, eftersom det inte rör sig om något annat än tvång.
EnglishIn the wake of the Stockholm meeting, there is going to be a grain of truth in that joke.
Efter Stockholm kommer vitsens andra hälft att förverkligas.
EnglishI do not know whether we will see the same tasteless joke this year.
Jag vet inte om vi kommer att få se samma smaklösa skämt i år.
EnglishNobody anywhere in Europe would tell this joke using kilojoules.
Ingen i Europa skulle dra denna vits och hänvisa till kilojoule.
EnglishIf this is not a joke, it is certainly aimed at making the readers of Friday's papers smile.
Om det inte är ett skämt kommer det definitivt att få läsarna av fredagens tidningar att dra på munnen.