EN jerk
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

jerk (även: blast, blow, bruise, buffet)
volume_up
stöt {utr.}
jerk (även: blurb, push)
volume_up
puff {utr.}
jerk (även: bout, flourish, fling)
volume_up
släng {utr.}
jerk (även: job, pull, tug, wince)

2. "movement"

jerk (även: throw, toss, fling, seesaw)
volume_up
kast {neut.}
jerk (även: bob, bobble, bout, flash)
volume_up
ryck {neut.}
jerk (även: bobble, cock, flounce, twist)
volume_up
knyck {neut.}
jerk

3. sport

jerk
volume_up
stöt {utr.} (i tyngdlyftning)

4. amerikansk engelska, vardagligt

jerk
volume_up
biträde {neut.} (i glassbar)
jerk

5. amerikansk engelska, nedsättande

jerk (även: dolt, bozo)
volume_up
tönt {utr.} [ned.]
jerk (även: douche, boob, clodhopper)
volume_up
drummel {utr.} [ned.]
jerk (även: simpleton)
volume_up
tokstolle {utr.} [ned.]

Synonymer (engelska) till "jerk":

jerk

Användningsexempel för "jerk" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishLong-term prognosis, not decisions by knee-jerk bulletin, is what is required.
Det behövs långsiktiga prognoser, inte beslut som baseras på reflexmässig rapportering.
EnglishPersonal animosities must not be cited as backing for quasi 'knee-jerk legislation'.
Personlig ovilja kan inte åberopas som stöd för ”stereotyp lagstiftning”.
EnglishWe must get away from this knee-jerk reaction to hedge funds and private equity funds.
Vi måste komma bort från denna reflexartade reaktion på hedgefonder och riskkapitalfonder.
EnglishLadies and gentlemen, it is time to move on from our knee-jerk reactions of the past.
Det är dags att lämna de stereotypa reaktionerna från förr bakom oss.
EnglishIn times of distress, the best advice is always to avoid knee-jerk reactions.
I vilket fall som helst är det bästa receptet att inte tappa fattningen i tider av turbulens..
EnglishAnd you've just come back from Russia where you competed in the Giant Jerk World Championships.
Du är precis hemkommen från Ryssland, där du tävlat i Den Stora Runken.
EnglishThe European Parliament does not operate on a knee-jerk, reflex system.
Europaparlamentet fungerar inte med ett knäryckande reflexsystem.
EnglishWe are not in the business of knee-jerk reactions and responses.
Vi ägnar oss inte åt reflexmässiga reaktioner och automatiska svar.
EnglishIf ve been a jerk this last week, it's because I have been fighting.
Om jag har uppfört mig illa beror det på att jag har slagits.
EnglishWhat we have in this case is a knee-jerk reaction, which merely creates the illusion of greater security.
I detta fall har vi en reflexartad reaktion som bara skapar en illusion av god säkerhet.
EnglishIt was opposition to knee-jerk politics and to the writing of blank cheques for the future.
Motståndet riktade sig mot en stereotyp politik och mot att det skrivs in-blanco-checkar för framtiden.
EnglishThe appeal of the abhorrent forces of knee-jerk nationalism on the far right may widen.
Den förhatliga styrkan i den stereotypa extremhögerns nationalism och dess dragningskraft kan komma att öka.
EnglishWe must be careful not to look for magic solutions and make knee-jerk reactions as to causes.
Vi måste akta oss för att söka efter magiska lösningar och reagera reflexmässigt när det gäller orsakerna.
English(Applause from the right) That is a knee-jerk reaction that does not respond to the needs of the consumer.
(Applåder från höger) Det är en reflexartad reaktion som inte svarar mot konsumenternas behov.
EnglishHowever, I still believe that we should not have recourse to knee-jerk legislation of any kind.
Däremot tycker jag fortfarande inte att vi skall ha tillgång till en automatisk lagstiftning av något slag.
English   Mr President, I am pleased the joint resolution is balanced and not a knee-jerk reaction.
   – Herr talman! Jag är glad över att den gemensamma resolutionen är balanserad och inte en stereotyp reaktion.
EnglishAs already stated, the Council often has a knee-jerk reaction when it comes to deciding to lower the proposed expenditure.
Som sagts tidigare har rådet en Pavlov-reaktion att sänka de föreslagna utgifterna.
EnglishYou know, you turned into a jerk when we moved here!
Vet du, har blivit ett riktigt svin sen vi flyttade hit.
EnglishKnee-jerk legislation, however, is never warranted.
Det är dock aldrig motiverat med paniklagstiftning.
EnglishAs I recently informed the IMCO Committee, this is no time for knee-jerk reactions.
Som jag nyligen informerade utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd om är detta inte rätt tillfälle för reflexmässiga reaktioner.